Nova campanya per incidir en la gestió correcta dels residus domèstics

Última revisió 13-02-2023 12:50
10/02/2023

“No donis la nota” vol remarcar que reciclar no costa gens i que tothom hi guanya

 

Després de diverses campanyes de divulgació sobre els residus domèstics i la seva gestió, l’Ajuntament fa un pas més amb el pressupòsit que tots els masnovins i masnovines ja coneixen que hi ha cinc fraccions diferents classificades en cinc colors (groc, blau, verd, marró i gris) i que tothom sap què va a cada contenidor.

La campanya “No donis la nota” vol remoure consciències per incentivar la separació correcta de residus i reciclar com toca, i també vol potenciar la necessitat del reciclatge i posar en valor el paper actiu de la ciutadania. Per tant, més que fomentar la recollida selectiva, cosa que ja s’ha fet en campanyes anteriors, aquesta nova acció comunicativa incideix en la reducció d’impropis, és a dir, d’aquells residus que es dipositen als contenidors que no els corresponen, tant pels beneficis que aquesta bona pràctica comporta per al medi ambient com per la reducció que suposa en el cost de la gestió i tractament dels residus, ja que es requereix un esforç de separació i selecció menor.

La proposta la conformen cinc vídeos relacionats amb els residus domèstics i la seva gestió que s’estan difonent a través de les xarxes socials del consistori. L’element que tenen en comú és el lema “No donis la nota”, que apareix juntament amb un clàxon dels antics, de trompeta i bomba d’aire de goma, per indicar que no s’està reciclant bé. Més enllà d’apel·lar al sentit comú, al civisme o a qüestions més objectives, com els costos per a les arques municipals, l’objectiu és la reflexió sobre certes accions incíviques que es poden evitar fàcilment. Tres d'aquests cinc vídeos s’han fet amb la col·laboració econòmica d’Ecoembes.

Captura de pantalla d'un dels vídeos de la campanya:
Captura de pantalla d'un dels vídeos de la campanya: "L'orgànica s'ho val"

Vídeos

Amb els residus, no donis la nota - L'orgànica s'ho val