Llistes amb el barem provisional del procés d'admissió a les escoles bressol

Última revisió 02-06-2021 12:22
01/06/2021

Les llistes amb el barem provisional són la relació ordenada per puntuació i alfabèticament per codificació, resultat del procés de preinscripció de cada servei.

Consulteu el calendari de preinscripció i matrícula

En total, s'han presentat 51 sol·licituds de preinscripció a l'escola bressol Sol Solet (5 al grup de 0 a 1 anys, 25 al grup d'1 a 2 anys i 21 al grup de 2 a 3 anys), i 60 a La Barqueta (5 al grup de 0-1 anys, 32 al grup d'1 a 2 anys i 23 al grup de 2 a 3 anys).

Per trobar la vostra sol·licitud, la codificació és la següent: AABBCCD on AA són les dues primeres lletres del cognom, BB les dues primeres lletres del nom, i CCD els dos últims números i la lletra del DNI de la persona sol·licitant.

Del 2 al 8 de juny podeu presentar al·legacions al llistat amb el barem provisional adreçant-vos a cada servei (en el cas de l'escola bressol Sol Solet, solsolet@elmasnou.cat, i pel cas de La Barqueta, elmasnou.barqueta@gmail.com). Si hi hagués modificacions, el 9 de juny es publicaran les llistes baremades definitives, a partir de les quals es durà a terme el sorteig.

L’11 de juny, a les 12 h, es realitzarà el sorteig públic per dirimir les situacions d'empat que s'hagin produït al procés d'admissió a les escoles bressol. El podreu seguir en aquest web municipal.

La publicació del llistat d'alumnat admès i de les llistes d'espera es publicarà el 15 de juny, al web del servei i al web municipal.

La matrícula de l'alumnat admès serà del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos.

Llistats

Escola bressol municipal Sol Solet

    Barem provisional: curs 2-3 (nascuts el 2019)

    Barem provisional: curs 1-2 (nascuts el 2020)

    Barem provisional: curs 0-1

Escola bressol municipal La Barqueta

    Barem provisional: curs 2-3 (nascuts el 2019)

    Barem provisional: curs 1-2 (nascuts el 2020)

    Barem provisional: curs 0-1