La diagnosi de l'educació al Masnou centra la sessió del Consell Escolar

Última revisió 27-05-2021 08:03
26/05/2021

La jornada de participació ciutadana del 12 de juny serà el proper pas en el procés d’elaboració del Projecte educatiu del Masnou (PEM)

 

La sessió ordinària del Consell Escolar Municipal celebrat ahir, 25 de maig, va acollir la presentació de la diagnosi inicial de l’educació al Masnou. Aquest és un dels primers passos del procés d’elaboració del Projecte educatiu del Masnou (PEM), que duu per lema “Al Masnou, l’educació ens mou!”. El proper serà la jornada participativa que s’ha convocat el 12 de juny. És oberta a tothom, només cal inscriure-s’hi prèviament a través d’un formulari.

L’objectiu principal del PEM és potenciar el Masnou com a vila educadora. El PEM es configura com una eina que ajuda a fomentar l’educació transversal, àmplia i al llarg de tota la vida, per a tots els veïns i veïnes del municipi, mobilitzant tots els recursos de la vila. Per encarar aquesta tasca, primer cal fer una diagnosi de la situació actual, que és el que s’ha estat treballant durant els darrers mesos. Laia Monterde, consultora de la Diputació de Barcelona, va presentar al Consell les conclusions principals d’aquesta fotografia. El Consell Escolar és un òrgan de participació sectorial format per representants de les direccions, el professorat i les famílies d’alumnes dels centres educatius i de l’Equip de Govern i els grups municipals de l’Ajuntament.

Segons la presentació de Monterde, i malgrat l’embat de la pandèmia, el Masnou manté un bon nivell global pel que fa a l’educació, si bé s’hauria de posar més en valor la diversitat del municipi i redoblar esforços per reduir la bretxa digital. La diagnosi assenyala condicionants que afecten l’educació, com l’elevada densitat de població, l’alt nivell de persones nouvingudes des d’altres comarques –qüestió que afecta a la cohesió social–, l’envelliment de la població, els problemes de mobilitat en algunes zones del municipi i la gran concentració de serveis als barris de la línia costanera.

Entre els reptes, s’identifica la gestió de la pressió poblacional als centres d’educació secundària alhora que baixa la natalitat i, per tant, el nombre d’alumnes en les etapes d’educació infantil. A més, es considera que caldria potenciar la formació informal en l’edat adulta, més enllà dels cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes (CFPAM), i oferir més espais i activitats per a joves i adolescents. També s’apunta la conveniència de potenciar el treball conjunt amb les entitats, l’educació en civisme, la cohesió social i la identitat de poble. I és que s’ha detectat que factors com l’orografia faciliten que la gent s’identifiqui més amb els diferents barris que amb la totalitat del municipi.

Un cop feta la presentació de la diagnosi inicial, els membres del Consell que van participar en la sessió van dividir-se en grups per treballar diferents blocs temàtics, amb l’objectiu de recollir propostes i completar l’anàlisi que identifiqui els punts forts, les oportunitats, els punts febles i les amenaces que afronta el Masnou com a vila educadora. La diagnosi inicial s’ha elaborat a partir de diverses sessions de treball organitzades prèviament amb personal de diverses àrees de l’Ajuntament.

Dies de lliure disposició i altres punts

A proposta de Cristina Ramos, cinquena tinença d’Alcaldia i regidora d’Educació, la sessió d’ahir també va servir per acabar de consensuar els dies de lliure disposició dels centres educatius del proper curs 2021-2022. Seran els següents:

  • 11 d’octubre del 2021.
  • 7  de desembre del 2021.
  • 28 de febrer del 2022.
  • 29 d’abril del 2022.

Al seu torn, l’alcalde, Jaume Oliveras, va explicar l’aprovació de la darrera pròrroga de la concessió de la gestió de les escoles bressol municipals, que va aprovar el Ple municipal dijous passat, 20 de maig. A banda, es va informar sobre diferents projectes i processos que estan duent a terme el Centre de Formació de Persones Adultes (CFPAM) i l’Escola Municipal de Música (EMUMM), així com sobre la convocatòria de diverses ajudes per a l’alumnat dels centres. En el torn obert d’intervencions, es va advocar per una millor coordinació a l’hora d’organitzar esdeveniments com la recollida de residus a les platges. Finalment, l’alcalde va cloure la sessió agraint l’esforç i la feina de tota la comunitat educativa, que ha permès superar dos cursos marcats per la pandèmia de la COVID-19.

 

Imatge de recurs. Bolígrafs, llapis i pinzells. Imatge de Pexels a Pixabay.
Imatge de recurs. Bolígrafs, llapis i pinzells. Imatge de Pexels a Pixabay.
Autor: Pexels, Pixabay.

Vídeos

Al Masnou, l'educació ens mou!