Es convoca una audiència pública per explicar la prova pilot d'estacionament en zona verda que es farà en un sector d'Ocata

Última revisió 14-03-2022 11:08
11/03/2022

La reordenació dels aparcaments regulats que inicia l’Ajuntament inclou, a més, la creació de dues noves zones taronges

L’Ajuntament inicia la reordenació de l’estacionament regulat a la via pública, en consonància amb les actuacions previstes al Pla de mobilitat 2016-2021. Hi ha dues novetats principals. La primera és la implantació d’una prova pilot de zona verda en un sector del barri d’Ocata. Es preveu dur-la a terme passat l'estiu. La segona és la creació de dues noves zones taronges. A més, es repinten les places de zona blava i es marcaran prop de dues mil de blanques (d’aparcament lliure) en una bona part dels barris del municipi. L’inici dels treballs de pintat de les places de zona blava, taronja i blanca és immediat. S’han programat a partir del proper dilluns, però és possible que s’hagin d’ajornar si es compleix la previsió de pluja.

Zona verda

L’Ajuntament convoca una audiència pública per explicar la propera implantació d’una prova pilot d’aparcament regulat de zona verda en un sector del barri d’Ocata. Tindrà lloc el dijous 24 de març, a les 19 h, a la Sala Joan Comellas de l’Edifici Centre. Pot assistir-hi tothom, sense necessitat d’inscriure-s’hi prèviament.

La zona verda serà una àrea d’estacionament preferent per als residents. S’ha escollit aquesta zona en base a les primeres conclusions extretes per l’Estudi per a la implantació d’una zona d’estacionament regulat integral al Masnou, que està enllestint la consultora Estudis Projectes i Mobilitat (EPIM). Juntament amb el nucli antic i els carrers que l’envolten, la identifica com la zona amb més concentració de demanda d’aparcament per part dels seus residents i durant tot el dia. A això s’hi suma el fet que té el percentatge més gran (47%) de vehicles d’altres municipis que hi aparquen durant tot el dia. La temporada de platja afegeix molta més pressió a la demanda de places. Finalment, el turó del parc de Caramar esdevé una barrera física que tanca aquest sector d’Ocata i impedeix que els seus veïns i veïnes puguin buscar un lloc per aparcar a una distància raonable.

El perímetre on es durà a terme la prova pilot de zona verda ressegueix el següent itinerari, que té com a inici i final a l’Ajuntament: pg. de Prat de la Riba (N-II), av. de Joan Maragall, c. de la República Argentina, c. de la Generalitat de Catalunya, c. del Parlament de Catalunya, c. de Josep Irla, c. de Joan Miró, c. del Pintor Domènech Farré, c. d’Itàlia, c. de Roger de Flor i c. de Barcelona (N-II).

Per ara, en espera de les conclusions finals de l’estudi, es preveu que les places de zona blava que es troben dins d’aquest perímetre es mantindran com a tals. De fet, en aquest pla de reordenació de l’aparcament regulat, l’únic canvi que es duu a terme en relació a les zones blaves és la creació d’un petit nou segment al tram del carrer de Puerto Rico comprès entre l’avinguda del President Kennedy i el carrer del Brasil. Això no suposa cap increment de places de zona blava; només es recuperen les que s’han eliminat al carrer del Brasil per la conversió d’aquesta via en zona de vianants. Per tant, es mantindrà el mateix total de places de zona blava que hi havia al Masnou (206) abans de l’inici d’aquestes obres que encara no han finalitzat.

Zones taronges

L’altra novetat rellevant en aquesta reordenació és la creació de dues noves zones taronges. L'una quedarà ubicada al carrer del Torrent de Can Gaio, entre l’Escola Bressol Muncipal la Barqueta i l’N-II. L’altra, a l’aparcament del carrer d’Amadeu I (ctra. d’Alella), situat al sud de la rotonda que connecta aquesta via amb el carrer de Rosa Sensat. Això suposa un increment de 153 noves places de zona taronja, que se sumen a les 594 que hi havia fins ara. Totes estan situades a prop de les platges del municipi. Les noves s’afegeixen a les zones taronja que ja existien a Can Teixidor i en dos sectors de Voramar (Ocata).

Les zones taronges només són vigents a l’estiu, entre l’1 de juny i el 30 de setembre. Serveixen per prioritzar l’estacionament dels vehicles dels residents durant la temporada de platja. Són gratuïtes per als vehicles de persones empadronades al Masnou i que tributen l’impost de vehicles de tracció mecànica al municipi. La resta de vehicles, excepte alguns supòsits previstos al reglament, han de pagar la taxa corresponent mitjançant els parquímetres.

Per aparcar gratuïtament a les zones taronges és imprescindible que el vehicle dugui en un lloc visible el distintiu que acredita que aquest dret. L’Ajuntament del Masnou torna a prorrogar les etiquetes que s’havien expedit amb una validesa inicial per als anys 2019 i 2020. Per tant, les persones que ja el tinguin, no els han de renovar. Mantenen la seva vigència durant tot el 2022, tal com ja es va fer l’any passat.

Ara bé, qui no tingui el distintiu o l’hagi de renovar per haver canviat de vehicle o haver-ne adquirit un de nou, pot sol·licitar l’etiqueta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Per fer-ho, cal demanar cita prèvia, a www.elmasnou.cat/cita-previa, trucant al número de telèfon 93 557 17 77 o escrivint un missatge que digui “Hola” al canal WhatsApp de l’Ajuntament (673 63 80 03). Cal aportar la documentació que requereix el tràmit per a l’obtenció dels adhesius per a les zones taronges. S’ha decidit allargar un any més la validesa dels distintius actuals amb vista a la culminació del projecte que preveu dur a terme la nova empresa pública SUMEM SL per establir un nou sistema de gestió de l’aparcament regulat basat en una aplicació de telèfons mòbils que permeti automatitzar-ne el control.

Plànol amb les zones d'estacionament regulat a la via pública i els aparcaments públics soterrats.