El Ple també restringeix el lloguer turístic d'habitacions en llars habitades

Última revisió 24-05-2022 08:56
20/05/2022

S’aplica la mateixa limitació vigent per als pisos turístics: prohibit obrir-ne de nous en una zona del Masnou; en l’altra, només en cases grans i aïllades

El Ple municipal celebrat ahir, 19 de maig, va aprovar una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística del Masnou (PGOUM) que restringeix la possibilitat de dedicar a l’ús turístic habitacions d’una llar habitada. La modificació segueix el mateix criteri que limita la possibilitat de llogar habitatges sencers a turistes i que es va apuntalar al Ple del 21 de novembre del 2019 i a la sessió del 16 de juliol del 2020.

En definitiva, es divideix el municipi en dues zones, la A i la B. A la zona A no s’emeten llicències per a l’ús turístic de cap habitatge ni d’estances de llars habitades. A la zona B sí, però només en habitatges unifamiliars aïllats amb una superfície mínima de 150 metres quadrats; és a dir, cases relativament grans amb jardí o pati. La zona A engloba el barri antic i l’àrea més cèntrica del Masnou, adjacent a la platja. Està limitada pel front marítim central, els carrers de Joan Maragall i de la República Argentina, l’avinguda de la Generalitat de Catalunya i els carrers de Fontanills, de Tomàs Vives, de Sant Miquel i del Torrent Umbert. La zona B ocupa la resta del municipi, la que queda fora d’aquest àmbit.

La modificació del PGOUM per restringir l’ús turístic d’habitacions en llars habitades va tirar endavant al Ple d’ahir amb 15 vots a favor, de l’Equip de Govern (ERC i PSC), Fem Masnou i la CUP, 2 vots en contra (Cs) i 3 abstencions (JxCAT-Units). A la sessió d’ahir només van votar-hi 20 dels 21 membres del Ple, per l’absència d’Amadeu Quintana, de Fem Masnou.

Ricard Plana, tercer tinent d’Alcaldia i regidor d’Urbanisme, va concretar que “els objectius són els mateixos que persegueix la restricció dels pisos turístics: protegir el dret a l’habitatge davant les pertorbacions que pot causar el sector turístic sobre els preus i preservar la convivència veïnal”. El regidor va explicar, a més, que la Generalitat de Catalunya va regular el lloguer turístic d’habitacions en incloure el concepte “llars compartides” en el decret de turisme aprovat l’agost del 2020. Amb tot, donava un temps de marge per tal que els ajuntaments ho regulessin, deixant-los la darrera paraula, que és el que va fer ahir el Ple municipal. En qualsevol cas, el decret de la Generalitat estableix, entre altres requisits, que el lloguer turístic sota el concepte de “llar compartida” s’ha de limitar a quatre persones en estades que no poden durar més de 31 dies. A més, el titular de l’habitatge ha d’estar-hi empadronat, residir-hi i compartir-lo amb els turistes mentre s’hi allotgen.

Frans Avilés, portaveu de Cs, va expressar-se de forma coherent amb el vot negatiu del seu grup: “És un atemptat contra les persones de classe mitjana o més desafavorides que no arriben a final de mes, perquè se’ls impedeix que millorin els seus ingressos compartint la seva llar per raons turístiques. Les persones benestants no necessiten llogar part de casa seva.” Després de posar en dubte que el lloguer d’habitacions en cases habitades provoqui problemes de convivència veïnal, va saber veure “una cosa positiva que pot acabar permetent una certa activitat econòmica: com que després aquest Equip de Govern ni regula ni controla ni hi dedica el més mínim esforç, la gent que vulgui desenvolupar aquesta activitat ho podrà fer sense haver d’enfrontar-se a problemes greus o sancions, perquè l’Equip de Govern no complirà la seva ordenança, tal com passa amb els habitatges turístics”.

Tot i estar completament d’acord amb les restriccions proposades per l’Equip de Govern, les regidores de Fem Masnou i de la CUP, Isa Redaño i Mireia Noy, respectivament, van compartir aquesta darrera afirmació d’Avilés, però des de l’òptica contrària, gens positiva. “Les normatives només són efectives si s’apliquen, si es fan inspeccions per detectar els pisos que operin sense llicència i assegurar que els que la tenen en fan un bon ús”, va afirmar Redaño. “No serveix de res aprovar ordenances i normes si després només són útils per publicar titulars a El Masnou Viu”, va continuar la regidora de Fem Masnou, si bé abans va mostrar-se a favor “d’una proposta que busca evitar l’especulació i establir mesures efectives per controlar els preus dels lloguers”.

Al seu torn, la portaveu de la CUP va fer una reclamació molt similar: “Les ordenances són paper mullat si no s’estableixen mesures de control i inspeccions per detectar activitat turística en habitatges sense llicència”, va dir, concretant que el seu grup ha participat en reunions amb les àrees d’Habitatge i d’Urbanisme des del 2019 i que no tenen coneixement d’inspeccions ni sancions oficiades per l’Ajuntament. “Instem a fer les coses bé i dotar les decisions de pressupost i de recursos humans per fer controls, per tal que les mesures contra l’especulació i contra les pujades dels lloguers siguin efectives”, va reblar Noy.

Davant d’aquestes crítiques, el regidor d’Urbanisme va posar en valor “la transcendència” de les restriccions establertes. “Les inspeccions són la fase posterior”, va dir Plana, tot remarcant que, si l’Ajuntament no hagués actuat, “en aquest moment tothom podria demanar una llicència per llogar habitacions a turistes o, en el seu moment, per donar un ús turístic a tot l’habitatge”. Va recordar que just abans que l’Ajuntament establís una moratòria, l’estiu del 2018, “va haver-hi un creixement exponencial d’habitatges d’ús turístic; ara es demanen una o dues llicències, com a molt, a l’any”. Quant a les inspeccions, va avançar que es coordinaran “les regidories implicades” per tal de dur-les a terme. A banda, va respondre a Avilés que el lloguer d’habitacions sí que pot causar problemes de convivència, perquè malgrat que el decret de la Generalitat obliga a conviure amb els turistes, pot ser relativament fàcil fer trampa, en el sentit d’estar empadronat a l’habitatge, però no residir-hi o marxar-ne mentre s'hi estan els turistes.

El grup municipal de JxCAT-Units, que es va abstenir, no va participar en aquest debat.

Altres punts del Ple i audiència pública

La sessió plenària d’ahir va ser relativament curta: va durar aproximadament una hora i un quart. Va haver-hi alguns problemes tecnològics amb l’enregistrament en vídeo i l’emissió a través del canal Youtube de l’Ajuntament. Malauradament, no es van poder solucionar i la imatge és defectuosa o inexistent en alguns fragments. Tanmateix, l’àudio se sent correctament, raó per la qual s’ha decidit mantenir el vídeo al Youtube.

Va haver-hi una altra particularitat. Es va haver d’incloure una moció a l’ordre del dia per donar compliment a una sentència judicial. Es tracta d’un text presentat per Cs “perquè l'Ajuntament ofereixi assessorament i assistència jurídica gratuïta als afectats pels actes delictius comesos per mena o exmena”. Originàriament, Cs volia incloure aquesta moció al Ple municipal del juliol del 2021, però l’Alcalde va decidir “no posar-la a l’ordre del dia perquè criminalitzava i estigmatitzava aquests menors i fomentava l’odi i la discriminació envers aquest col·lectiu”, segons va precisar el mateix batlle ahir mateix, just abans d’admetre que s’ha d’obeir la sentència i va afirmar que no ha causat sorpresa, “tenint en compte la deriva actual del poder judicial”. Per tot plegat, finalment es va debatre i es va votar ahir. L’alcalde, però, va precisar que, en coherència amb els motius que van dur a rebutjar l’admissió de la moció l’any passat, l’Equip de Govern no entraria a debatre-la al Ple d’ahir.

Va ser rebutjada amb 18 vots en contra (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 2 a favor (Cs). Abans de les votacions, Frans Avilés, portaveu de Cs, va celebrar la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que també obliga l’Ajuntament a indemnitzar amb 1 euro el grup municipal (quantitat simbòlica sol·licitada per Cs) i a pagar 300 euros pel cost del procés judicial. “Vostè no podia vetar el debat”, va dir ahir Avilés a l’alcalde, que va afegir: “Espero que a partir d’ara ningú no es cregui per sobre de la llei i que totes les mocions es puguin debatre”.

Ordre del dia i votacions del Ple municipal del 19 de maig del 2022

Només van votar 20 dels 21 membres del Ple, per l’absència d’Amadeu Quintana (Fem Masnou).


- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes del Ple ordinari del 28 d'abril i del Ple extraordinari i urgent del 5 de maig de 2022.
 

- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
 

- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
 

- Donar compte de l'informe sobre l'avaluació del compliments d'objectius de la LO 2/2012, respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2022 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda.
 

- Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al primer trimestre de 2022 i càlcul del període mitjà de pagament.
 

- Compatibilitat del funcionari 645.
S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs), 1 en contra (CUP) i 5 abstencions (Fem Masnou i JxCAT-Units).
 

- Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament del Masnou per dur a terme la selecció conjunta del personal funcionari i constituir una borsa de treball de les policies locals.
S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 3 abstencions (Fem Masnou i CUP).
 

- Pròrroga del conveni per a la formalització de l'encàrrec a mitjà propi a favor de Sumar per a la gestió del Centre Obert Maricel.
S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs), 2 en contra (Fem Masnou) i 1 abstenció (CUP).
 

- Verificació del text refós de la modificació puntual del PGOU del Masnou en l'àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, Berguedà i Pollacra Goleta Constança.
S’aprova, amb 12 vots a favor (ERC i PSC) i 8 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).

 

- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació del Masnou per a la regulació de l'ús d’allotjament turístic en llar compartida.
S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i CUP), 2 vots en contra (Cs) i 3 abstencions (JxCAT-Units).

 

- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.
 

- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
 

- Moció presentada per Cs perquè l'Ajuntament ofereixi assessorament i assistència jurídica gratuïta als afectats pels actes delictius comesos per mena o exmena.

Es rebutja, amb 18 vots en contra (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 2 a favor (Cs).

 

- Declaració institucional presentada per ERC-AM per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català.
S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP) i 5 en contra (PSC i Cs).

 

- Declaració institucional presentada per JxCAT-UNITS sobre el cas d'espionatge digital Catalangate.

Es fa una votació separada dels punts de la moció, si bé tots s’acaben aprovant.
Els punts 1, 4, 5 i 6 s’aproven amb 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP) i 5 en contra (PSC i Cs). Els punts 2 i 3 s’aproven amb 6 vots a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP), 5 en contra (PSC i Cs) i 9 abstencions (ERC).

 

- Declaració institucional presentada per Cs per sol·licitar mesures urgents per reduir la contaminació acústica que provoquen les obres de reforma de l’estació de tren d’Ocata.
Es rebutja, amb 12 vots en contra (ERC i PSC) i 8 a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).
Prèviament, es va aprovar per unanimitat la urgència d’aquest punt per ser admès a l’ordre del dia.

 

Audiència pública

Com és habitual, mitja hora abans de l’inici del Ple es va convocar l’Audiència pública prèvia. S’hi van tractar dos assumptes. Un ciutadà va preguntar per la vigència de la concessió per a l’explotació i gestió del port i si al Masnou s’haurà d’implantar en els propers anys algun sistema de restricció de vehicles contaminants, a l’estil de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona. Van respondre-li els regidors de l’Equip de Govern que s’encarreguen d’aquests assumptes: Ricard Plana i Albert Alfaro.

Vídeos

Ple ordinari del dia 19 de maig de 2022

Audiència prèvia del dia 19 de maig de 2022