El Ple del setembre se celebra el dijous 23

Última revisió 24-09-2021 12:09
23/09/2021

*Actualització feta a les 14.50 hores del 23 de setembre de la informació publicada originalment el divendres 17 de setembre.

 

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal el 23 de setembre de 2021, a les 19 h.

Es farà de forma telemàtica i es retransmetrà a través del canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

Es cancel·la l'Audiència pública prèvia al Ple, que s'havia convocat a les 18.30 h del mateix dia 23, de forma telemàtica. Per tant, es cancel·la també la retransmissió prevista al canal de Youtube de l’Ajuntament.

S'ha cancel·lat l'audiència pública perquè no s'ha rebut cap sol·licitud per intervenir-hi. El termini era a les 14.00 h del mateix dia 23 de setembre.

Les persones que vulguin que l’audiència pública abordi algun assumpte han de sol·licitar-ho per instància a l'Ajuntament clicant aquí.

L'ordre del dia del Ple és el següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 22 de juliol de 2021.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al segon trimestre de 2021 i càlcul del període mitjà de pagament.

5. Donar compte de l'informe d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012, respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2021 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda.

6. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament del Masnou de l'exercici 2020.

7. Aprovació inicial de l'encàrrec de gestió a mitjà propi SUMAR del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

8. Aprovació inicial de l'encàrrec de gestió a SUMAR del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).

9. Aprovació del conveni de col·laboració institucional entre l’Ajuntament del Masnou i l’IMPSOL per a la redacció dels projectes d’adequació dels locals destinats a equipaments públics a les plantes baixes dels edificis d’habitatges amb protecció oficial que l’IMPSOL construirà a les finques cedides per l’Ajuntament al PAU Illa Centre i en el PAU Caserna - c. de Mèxic del Masnou.

10. Aprovació inicial de la modificació puntual PGOU sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del pg. del Bellresguard.

11. Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per iniciar el procés per atorgar una distinció honorífica a títol pòstum a Carles de la Torre i Campo.

12. Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

13. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

14. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per encarregar a l'empresa municipal SUMEM SL que assumeixi el servei elèctric municipal i promogui la producció energètica local.

15. Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per un consens en el projecte de vila i agenda estratègica 2021-30.

16. Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS sobre la integració urbana de l'N-II.

17. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC per garantir la reducció de la contaminació sonora als barris del Masnou a tocar de l'autopista.

18. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC per exigir mesures que frenin l'escalda de preus de l'electricitat.

19. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC per a la defensa dels drets humans i de les dones de l'Afganistan.

Sala de plens de l'Ajuntament del Masnou.
Sala de plens de l'Ajuntament del Masnou.