El Ple de gener se celebra el dijous 27 de forma telemàtica

Última revisió 28-01-2022 15:56
21/01/2022

Tant la sessió plenària com l'Audiència Pública prèvia al Ple se celebraran de forma telemàtica i es retransmetran pel canal Youtube de l'Ajuntament.

El proper Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou es durà a terme a les 19 h del dijous 27 de gener del 2022. 

Mitja hora abans de l'inici del Ple, a les 18.30 h, tindrà lloc l'Audiència Pública prèvia al Ple, sempre que s'hagin rebut sol·licituds per intervenir-hi.

Poden participar-hi tots els ciutadans i ciutadanes que ho sol·licitin per escrit, omplint la instància que es pot trobar al tràmit corresponent. Per intervenir a l'Audiència Pública cal sol·licitar-ho abans de les 14 h del 27 de gener.

Ordre del dia del Ple del 27 de gener del 2022

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 16 de desembre de 2021.

2.- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4.- Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró municipal referida a 1 de gener de 2021.

5.- Modificació dels nomenaments dels i les representants titulats i suplents dels grups municipals, de capacitat reconeguda i entitats al Consell de Promoció Econòmica.

6.- Devolució de la garantia definitiva del lot 3, corresponent a l'àrea de servei núm. 3, de la concessió del servei de temporada de la platja del terme municipal del Masnou, per al període 2013-2017.

7.- Devolució de la garantia definitiva del contracte de la gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música del Masnou, SC 10/2013.

8.- Resolució per mutu acord del Conveni de col·laboració i delegació de competències amb el Consell Comarcal del Maresme pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020).

9.- Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades i PE6 Joan Roig i entorns del pg. de Bellresguard.

10.- Autorització de la pròrroga de la delegació de competències de la Deixalleria de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del Maresme (CCM) per l’exercici 2022.

11.- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

12.- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

13.- Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per tal de fer el pagament d'impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

14.- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost.

Imatge d'arxiu de la sala de plens.
Imatge d'arxiu de la sala de plens.