El Ple adjudica les concessions per a l'explotació de les guinguetes de les platges

Última revisió 17-05-2021 09:46
12/05/2021

Els nous contractes, que tenen una durada de cinc anys, introdueixen canvis i millores rellevants en els serveis que s’han de prestar

El Ple municipal extraordinari celebrat de forma telemàtica ahir al vespre va aprovar l’adjudicació de les concessions per a l’explotació de quatre de les cinc guinguetes que es poden instal·lar a les platges del municipi. Quatre es col·loquen a la d’Ocata; la cinquena, a la del Masnou. L’explotació d’una de les guinguetes no es va poder aprovar ahir, perquè el consistori està en espera que l’adjudicatari proposat per la mesa de contractació aporti tota la documentació requerida. Es preveu que es pugui formalitzar la concessió en la propera sessió plenària ordinària, que s’ha de celebrar el 20 de maig.

Les concessions per a l’explotació de les quatre guinguetes es van aprovar ahir amb els 12 vots favorables de l’Equip de Govern (ERC i PSC), 8 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i Cs) i 1 vot en contra (CUP). Prèviament al debat, es va votar l’admissió de la urgència d’aquest assumpte. Va tirar endavant amb 13 vots a favor (ERC, PSC i CUP), 5 abstencions (Fem Masnou i Cs) i 2 vots en contra (JxCAT-Units). Aquest darrer grup només va emetre dos dels seus tres vots, perquè la regidora Meritxell Blanch es va incorporar a la sessió plenària en el moment d’iniciar-se el debat per a l’aprovació de les concessions.

Canvis i millores

Els plecs d'acord amb els quals s’han adjudicat les noves concessions, que tenen una durada de cinc anys, introdueixen diversos canvis i millores respecte als serveis que prestaven les guinguetes en temporades anteriors. També pel que fa als requisits mediambientals, laborals i socials que han de complir. A més a més, hi haurà canvis visibles en l’aspecte de les guinguetes. La introducció d’aquests nous condicionants es va aprovar al Ple extraordinari celebrat el 26 de novembre del 2020.

La ciutadania, doncs, hi trobarà nous serveis, com ara els armariets que hi haurà a disposició del públic, de forma lliure, per dipositar-hi objectes personals. A banda, totes les guinguetes hauran de tenir dos lavabos accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i amb canviadors per a nadons. Alhora, hauran d’instal·lar un espai infantil. A més, la ciutadania veurà canvis en l’aspecte de les guinguetes. L’estètica exterior recordarà les casetes dels antics banys de la platja.

En paral·lel, en els aspectes mediambientals puntuables en la licitació s’han tingut en compte els plans dels licitadors per reduir la generació de residus i per proveir-se d’aliments de proximitat, comerç just i agricultura ecològica, entre d'altres millores. Pel que fa a les condicions laborals, s’han inclòs criteris vinculats a les hores mínimes que ha de cotitzar el personal de les guinguetes i s’ha valorat que es contractin persones amb dificultats d’inserció. Un altre canvi rellevant és el fet que cada licitador només podia optar a la concessió d’una guingueta.

Debat

Cristina Ramos, cinquena tinenta d’Alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible, va exposar al Ple la proposta de concessions. Va explicar els motius pels quals s’ha allargat en el temps el procés administratiu. La causa principal que ha retardat el calendari previst han estat les al·legacions que van presentar alguns licitadors exclosos per la mesa de contractació. “Calia estudiar-les detingudament, perquè han estat força complexes”, va detallar Ramos. Bàsicament, es van excloure licitadors per dos motius. El primer, perquè es va detectar que alguns havia vulnerat el principi de proposició única, establert a l’article 139.2 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP). A banda, es van excloure licitadors per haver presentat ofertes amb valors anormals o desproporcionats. És a dir, que van presentar ofertes a l’alça massa elevades en el cànon que han de pagar a l’Ajuntament per explotar el negoci de les guinguetes. La quantitat mínima que han d’abonar és de 18.000 euros per guingueta.

La CUP va ser l’únic grup que va votar en contra de les concessions proposades per la mesa de contractació. El seu portaveu, Fèlix Clemente, va detallar les raons per les quals va votar-hi en contra, tot i considerar positives les millores introduïdes. Un dels motius ha estat que no s’hagi acceptat la proposta del grup, que demanava “municipalitzar una de les guinguetes per fer una prova pilot”. Va admetre que la CUP les municipalitzaria totes, però que haurien considerat suficient que s’hagués acceptat el fet de provar-ho. “La nostra proposta de gestió directa d’aquest servei públic continua viva. Mai no és tard; esperem que no hagin de passar anys i anys per dur-la a terme”. De fet, va considerar que les exclusions per vulnerar el principi de proposició única “demostren que els serveis públics s’han d’apartar de l’ànim de lucre”. “S’han delatat ells mateixos [...]; ens alegrem que s’hagi detectat a temps l’intent d’engany”, va afegir. A banda, va assenyalar el fet que, al final, el factor que ha marcat la diferència en les puntuacions han estat les ofertes presentades per satisfer el cànon. “Qui paga mana”, va concloure, tot suggerint que “les millores haurien d’haver format part dels requisits i puntuar altres aspectes”.

De fet, el cànon que han de pagar els licitadors va ser un dels aspectes sobre els quals van pivotar les crítiques de Frans Avilés, portaveu de Cs. Va demanar que es revisés la rebaixa que s'havia concedit l’any 2020 als qui tenien la concessió d’aleshores i així “rescabalar els imports que s’han deixat de percebre i que els calés vagin on han de ser”. “Si no, ho posarem en coneixement de la Sindicatura de Comptes”, va avançar. Per a Avilés, la raó que es va posar sobre la taula per rebaixar el cànon del 2020, el confinament decretat per contenir la pandèmia, ha quedat desacreditada, perquè “ha estat l’any en què han tingut una facturació més elevada”. El portaveu també va recordar els informes contraris que havien emès aleshores la Secretaria i la Intervenció municipals. A banda, i sobre el procés de licitació actual, va denunciar que no s’hagi fet efectiu l’acord de Ple pel qual s’hauria d’incloure un membre de l’oposició a les meses de contractació: “Si s’hagués complert aquest compromís, tots els grups hauríem estat d’acord amb la urgència d’aquest Ple, perquè hauríem estat informats prèviament i no hauríem arribat amb 270 documents per revisar en molt poc temps”.

Romà López, portaveu de JxCAT-Units, va aprofundir en la crítica relativa al poc temps que han tingut els grups de l’oposició per estudiar la documentació. No ho va fer, però, en el torn del debat, sinó al principi del Ple, per explicar el vot contrari del seu grup a l’admissió del punt per la via urgent: “Demanem retirar el punt de l’ordre del dia i portar-lo al Ple ordinari del maig, que s’ha de celebrar la setmana vinent”. “En aquest cas, el Govern ha dificultat la feina de l’oposició. Diumenge passat ens van enviar informació molt rellevant. Ahir es va convocar aquest Ple extraordinari, donant accés a la proposta i a un expedient amb 270 documents. En poc més de 24 hores és impossible que puguem revisar-lo”, va relatar, abans de concloure: “Tot plegat és una mesura de força del Govern, perquè té majoria absoluta; si estigués en minoria, hauria actuat diferent”, va suposar. Tant l’alcalde, Jaume Oliveras, com la regidora Cristina Ramos van respondre aquesta queixa. Oliveras va matisar que s’ha estat informant els grups mentre avançava el procés de licitació. Ramos va afegir que, malgrat que s’ha allargat en el temps, cal avançar-lo “per obrir les guinguetes al més aviat possible, tenint en compte que també s’han d’instal·lar les estructures i les escomeses”.

Isa Redaño, regidora de Fem Masnou, va incidir en la mateixa queixa: “Ens abstindrem per no haver tingut temps de revisar la documentació presentada”. Tanmateix, la seva intervenció es va centrar en els drets laborals de les persones que treballen en les guinguetes. “Tot i saber que aquests plecs no serien la panacea, vam votar a favor de les bases del concurs perquè es va admetre l’esmena que vam presentar amb JxCAT-Units i Cs, per la qual s’han tingut en compte les hores de personal contractades legalment per part dels licitadors”, recordava Redaño. “Ara hem pogut comprovar que totes les persones que s’hi han presentat han obtingut la màxima puntuació en aquest apartat. No ens conformem. Aquest ha de ser el primer pas per seguir treballant perquè els drets de les persones treballadores estiguin al centre al voltant del qual giri la contractació pública d’aquest Ajuntament”, va manifestar.

Vista de guinguetes a la platja d'Ocata l'estiu del 2020. A partir del 2021 canviaran força d'aspecte.
Vista de guinguetes a la platja d'Ocata l'estiu del 2020. A partir del 2021 canviaran força d'aspecte.
Autor: Domènec Cano Senties.

Vídeos