El 2023 comença amb noves accions formatives al municipi

Última revisió 10-01-2023 11:54
04/01/2023

L’Ajuntament del Masnou, a través del Centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés, ofereix un ventall de formació subvencionada. En concret, per a l’any 2023 s’han previst tres cursos de formació ocupacional adreçats, prioritàriament, a persones en situació d’atur i de cerca activa de feina. El tret de sortida el donarà, el 30 de gener, el curs de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil i el seguiran el de gestió de trucades de teleassistència i el d’operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Aquestes formacions, corresponents a certificats de professionalitat (CP), tenen com a objectiu capacitar de manera competencial l’alumnat en un àmbit professional i, a més, certificar els coneixements amb una titulació homologada. A més, inclouen un mòdul de pràctiques d’empresa, una manera d’apropar l’alumnat al món laboral.

Els tres cursos ja es van fer l’any passat al municipi, amb prop d’una quinzena d’alumnes en cadascun. A diferència de l’any passat, en què encara es mantenien les restriccions derivades de la COVID-19, enguany es preveu que la totalitat de les sessions es facin de forma presencial.

La preinscripció ja es pot fer a través del web de la Fundació Pere Tarrés (www.peretarres.org), o bé, també podeu enviar un coreu electrònic al Servei Local d’Ocupació (serveiocupacio@elmasnou.cat) per a més informació.

Curs de Dinamització d'Activitats de Lleure Educatiu Infantil i Juvenil

Inici: 30 de gener

Aquest curs prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Més informació.

Curs de Gestió de Trucades de Teleassistència

Inici: 1 de març

Aquest curs prepara al’alumnat per rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de teleassistència, gestionant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris si escau, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

Més informació.

Curs d’Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals

Inici: 25 de maig

Aquest curs prepara l’alumnat per distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Més informació.