El 2 de juny s'obre el període per demanar ajuts per a llibres i material educatiu i per al menjador

Última revisió 02-06-2021 12:09
01/06/2021

Les famílies que vulguin sol·licitar-los tenen fins al 16 de juny per fer tots dos tràmits

Demà, 2 de juny, comença el període per sol·licitar ajuts per a l’adquisició de llibres i material educatiu, així com per al menjador escolar. La data límit per demanar-los és el 16 de juny. Són les convocatòries d’ajuts corresponents al curs vinent, el 2021-2022.

Tot i coincidir les dues convocatòries en el calendari, les famílies que compleixin els requisits han de fer una sol·licitud específica per a cadascun d’aquests dos ajuts. En ambdós casos es recomana la tramitació de les sol·licituds per via telemàtica. Si es vol fer de manera presencial, cal demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, carrer de Roger de Flor, 23), per Internet o trucant al número de telèfon 93 557 17 77. 

Llibres i material educatiu

Es poden consultar les bases i tots els detalls de la convocatòria al tràmit corresponent. És el mateix tràmit amb el qual les famílies poden sol·licitar subvencions per a les activitats d’estiu (casals infantils Fakaló).

En concret, els ajuts per a llibres i material educatiu s’atorguen a infants i adolescents d’entre 3 i 16 anys o que siguin alumnes dels cursos que van de P3 a 4t d’ESO en el curs 2021-2022. Han d’estar matriculats en centres educatius del Masnou sostinguts amb fons públics. A més, i entre altres requisits, el nivell de renda mensual brut (corresponent als ingressos íntegres) de la unitat familiar no pot superar els 3.000 euros del període impositiu tancat. A les bases es poden consultar les especificitats d’aquest requisit respecte a les persones que es poden considerar incloses en les unitats familiars.

Amb aquests ajuts se subvenciona la compra de quaderns d’activitats, diccionaris i llibres de lectura, llicències de llibres digitals i similars, tauletes electròniques i portàtils recomanats pels centres educatius, així com les despeses de la connexió a Internet necessària perquè puguin ser utilitzats a casa. No s’atorguen ajuts per a material escolar fungible (llibretes, bolígrafs, etcètera). L’import màxim que pot obtenir cada sol·licitud és de 65 euros per a alumnat d’infantil (P3-P5); 160 euros per al de primària (1r-6è); i 180 euros per al de secundària (1r-4t d’ESO).

Beques menjador

També es poden sol·licitar entre el 2 i el 16 de juny els ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2021-2022. En aquest cas, cal fer un tràmit específic, ja que són ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del Maresme, si bé els tramita l’Ajuntament del Masnou. A la pàgina web del tràmit es poden consultar les bases reguladores, tots els requisits i la documentació que cal aportar.

Les famílies que compleixin els requisits establerts a les bases obtindran un ajut corresponent al 70% del cost anual del servei de menjador escolar, cosa que representa 123 àpats, prenent com a base el preu públic de 6,33€/menú establert pel Departament d’Educació. L’ampliació de la dotació del 50% (88 àpats) al 70% (123 àpats) ha estat una de les principals novetats introduïdes ja el present curs per tal de facilitar l’accés al servei de menjador a escolars amb una situació econòmica familiar molt crítica. Les bases també estableixen que l’ajut pot arribar a cobrir el 100% en els casos en què, a més de complir els barems de renda, s’acreditin situacions de risc d’exclusió social o d’una discapacitat igual o superior al 60%.

Els requisits bàsics que cal complir per sol·licitar aquest ajut a través de l’Ajuntament del Masnou són els següents:

- Estar empadronat o empadronada al Masnou.

- No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.

- Fer ús del menjador escolar i que el centre ofereixi aquest servei.

- No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria  del Consell Comarcal del Maresme.

- Estar matriculat o matriculada en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos de segon cicle d’educació infantil i primària i secundària d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

-  Si s’està escolaritzat o escolaritzada en un municipi de fora de la comarca del Maresme, l’ajut s’haurà de sol·licitar al municipi de l’escola.

Imatge de recurs. Dues nenes aprenent a l'escola. Imatge de Klimkin a Pixabay.
Imatge de recurs. Dues nenes aprenent a l'escola. Imatge de Klimkin a Pixabay.