Comencen les obres de reurbanització dels carrers del Pallars i de la Selva

Última revisió 28-09-2021 08:56
27/09/2021

Són part d’un projecte més extens que crearà una zona de prioritat per a vianants entre els jardins de Lluís Companys i Els Vienesos

Aquesta setmana han començat les obres de reurbanització del carrer del Pallars i del tram del carrer de la Selva comprès entre els carrers del Berguedà i de la Segarra, al barri del Masnou Alt. Es remodelen de forma íntegra, encara que ja estan configurats com a dos passatges d’ús exclusiu per a vianants. Els treballs duraran, aproximadament, sis mesos. No es preveu que impliquin talls de trànsit ni altres afectacions de llarga durada, si bé no es descarta que n’hi hagi de manera puntual. Les obres compten amb un pressupost d’adjudicació de 275.154 (IVA inclòs) i les duu a terme l’empresa Construcciones y Obras Públicas Dibesa SL.

Com que aquests dos carrers es troben en una zona amb desnivell, part de l’actuació implica moviment de terres, així com l’enderrocament de murs de contenció i la creació de nous, amb l’objectiu d’unificar els espais paisatgísticament i eliminar barreres visuals. També s’hi renovarà la pavimentació, l’enllumenat i l’enjardinament i s’hi instal·larà una nova xarxa de reg. El projecte inclou el trasplantament dels arbres d’aquests dos passatges. Alguns romandran al seu lloc i d'altres es replantaran al mateix àmbit d’actuació de les obres.

Aquesta actuació forma part d’un projecte més extens de millora de l’espai públic al barri del Masnou Alt. El resultat serà la creació d’una nova zona amb prioritat per a vianants que connectarà els jardins de Lluís Companys, el parc infantil del Berguedà i la placeta de l’Equipament Cívic Els Vienesos. L’objectiu és unificar el paisatge urbà entre aquests tres pols d’interacció social, potenciar la seva interrelació i funcionalitat i millorar els itineraris de pas i els espais d’esbarjo, perquè siguin més agradables, oberts i segurs. El carrer que ha de relligar el conjunt és el de la Segarra. Es reurbanitzarà  més endavant, seguint el mateix patró, per unificar el conjunt i completar la zona prioritària per a vianants, que s’estendrà entre els espais esmentats.