Comencen els treballs de pintura de la zona verda que entrarà en vigor el 30 de setembre

Última revisió 05-10-2022 14:56
13/09/2022

Les persones empadronades al Masnou que paguen l’impost de vehicles al municipi no cal que facin cap tràmit

Avui, 13 de setembre, s’han començat a pintar les més de 700 places d’aparcament de zona verda que tindrà el Masnou i que entrarà en vigor a partir del 30 de setembre en un àmbit que s’estén per bona part del sector d’Ocata i per un fragment del centre del Masnou. Els nous estacionaments s’identifiquen amb una senyalització específica horitzontal amb pintura verda i és previst que els treballs s’estenguin una setmana, però, en cas de pluja, es podrien allargar uns dies més. A més, s’instal·larà senyalització vertical a cada tram de carrer on s’implanta. En paral·lel als treballs de senyalització i abans de la posada en funcionament d’aquesta nova àrea d’estacionament regulat, l’Ajuntament ha programat quatre sessions informatives amb el veïnat directament afectat per l’àmbit de la prova pilot i, a més, dues persones recorreran l’àrea de la implantació distribuint els tríptics de la campanya informativa. La zona verda d’estacionament té com a objectius principals prioritzar l’aparcament dels residents de l’àmbit, reduir el trànsit de vehicles forans que hi busquen aparcament, millorar la seguretat viària i disminuir les emissions de gasos contaminants. La zona verda estarà operativa tot l’any, de dilluns a diumenge de 8 a 20 h.

Les persones empadronades al Masnou que paguen l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) al municipi figuraran de manera automàtica a la categoria a la qual pertanyen en funció de l’habitatge on estiguin empadronades i, per tant, no cal que facin cap tràmit. Tampoc no hi ha distintius de zona verda per als vehicles. Els dispositius de l’equip de vigilants llegeixen les matrícules i detecten el tipus de tarifa que s’aplica a cada vehicle. La zona verda, que com arreu és per facilitar l’aparcament als residents, per als qui no són residents de la zona té una funció similar a la blava, però amb uns preus diferents. En aquest sentit, hi ha diversos tipus de tarifes diferents per a la zona verda del Masnou que podeu conèixer clicant aquí. El pagament es pot fer mitjançant l’app Aparcare o als parquímetres instal·lats als carrers, en metàl·lic o amb targeta. 

Coincidint amb la posada en marxa de la zona verda, a partir del 30 de setembre entraran també en vigor noves tarifes a la zona blava ja existent fa anys al poble, determinades pel distintiu ambiental del vehicle, segons les quals paguen menys els vehicles que contaminen menys. També hi haurà una ampliació de la franja horària regulada d’aquesta zona. Podeu consultar les noves tarifes aquí.

Tràmits i gestions

L’empresa pública municipal SUMEM gestiona l’estacionament regulat a la via pública i els pàrquings municipals soterrats.

SUMEM (Serveis Municipals del Masnou, SL)

sumem@elmasnou.cat / Telèfon i WhatsApp: 678 166 373

Atenció presencial

Cal concertar cita prèvia, trucant al 678 166 373.