Aliança per accelerar l'adjudicació dels habitatges protegits de Llevant i acabar amb la conflictivitat

Última revisió 21-07-2021 17:46
21/07/2021

Reunió entre representants del veïnat, de l’Ajuntament i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per explorar solucions a les problemàtiques d’aquestes comunitats

Representants del veïnat dels 71 habitatges protegits de Llevant, de l’Ajuntament i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya van reunir-se ahir, 20 de juliol, per cercar solucions a les diverses problemàtiques que s’arrosseguen des de fa anys en aquestes comunitats situades al carrer de Salvador Espriu. Es tracta de la primera reunió que han mantingut les tres parts alhora, encara que se n’han fet moltes més amb anterioritat, però sempre de manera bilateral.

Un dels problemes més rellevants és l’alta conflictivitat generada per algunes de les persones que hi viuen. D’entre aquestes, n’hi ha que han ocupat il·legalment pisos buits o sense adjudicar. L’ens que gestiona tots aquests pisos protegits és l’Agència de l’Habitatge. En els darrers mesos, s’han reduït de 12 a 2 el nombre de pisos buits pendents d’adjudicar. En part, això ha estat possible gràcies a algunes accions dutes a terme per l’Ajuntament. L’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora d’Habitatge, Maria Llarás, van oferir de nou a l’Agència de l’Habitatgetota la col·laboració i predisposició de l’Ajuntament per accelerar el ritme d’adjudicacions dels que romanen buits. Sobre l’assumpte més controvertit, el de la conflictivitat, en part derivat de les ocupacions il·legals de 6 pisos, tant des de l’Agència de l’Habitatge com des de l’Ajuntament es va lamentar que es trobi encallat en processos judicials llargs i feixucs.

Davant les queixes de les veïnes presents sobre aquestes ocupacions i la conflictivitat generada per algunes persones, l’Equip de Govern es va comprometre a mantenir-hi la pressió policial. L’alcalde, a més, va avançar que incorporarà aquest tema a la reunió que ha sol·licitat amb la fiscal en cap de Mataró per abordar, entre altres qüestions, els problemes d’inseguretat que ha patit el municipi el darrer mes de juny. Des de l’Agència de l’Habitatge es va explicar la renovació recent de les portes d’accés als edificis. Les noves incorporen un sofisticat sistema de seguretat. Això, junt amb l’adjudicació de pisos que estaven buits, hauria d’impedir que es produeixin noves ocupacions. A banda, les veïnes van expressar altres queixes a l’Agència de l’Habitatge, vinculades al manteniment dels edificis. L’organisme de la Generalitat es va comprometre a fer millores en els aparcaments i intensificar de forma progressiva les actuacions de condicionament i neteja dels edificis.

Lloguers protegits

Els pisos de Llevant són habitatges protegits en règim de lloguer i de rotació; és a dir, amb concessions limitades en el temps perquè l’objectiu original de la promoció és facilitar l’accés a un habitatge als i les joves del municipi. Ara bé, també es preveu la permanència de llogaters o llogateres que acreditin les circumstàncies que donen dret a continuar residint-hi. A més, alguns dels habitatges es reserven a les meses d’emergència social, per a persones de col·lectius especialment vulnerables que pateixen una situació d’urgència habitacional.

Més enllà d’aquestes dues excepcions, i pel que fa al procés d’adjudicació d’aquests lloguers protegits, l’Agència de l’Habitatge ha renovat recentment el registre únic de sol·licitants. Aquesta mesura va ser qualificada com a positiva per part del mateix ens perquè s’ha progressat notablement en les adjudicacions de pisos buits i s’ha reduït la llista d’espera de sol·licitants. Un altre factor que ha influït en l’agilització de les concessions és el fet que la Junta de Govern modifiqués l’any 2019 els criteris d’admissió i puntuació de les persones sol·licitants. Aquests, a més de ponderar les circumstàncies socioeconòmiques, donen prioritat a les persones menors de 35 anys empadronades al Masnou. Aquell mateix any també es va fixar que els criteris de permanència en un d’aquests habitatges siguin estrictament econòmics. És a dir, són els motius pels quals es poden establir excepcions per tal que un llogater o llogatera pugui romandre més temps després d’extingir-se el període màxim previst inicialment per afavorir la rotació i, per tant, l’accés d’altres joves a un habitatge. Per últim, l’any 2019 també es va establir que es reservava un màxim del 35% del total d’aquests pisos per a les meses d’emergència social.

Precedents

Després d’un llarg procés per fer realitat aquesta promoció d’habitatges protegits, les claus dels 71 pisos de l’anomenat sector Llevant van ser lliurades l’any 2009 en règim de lloguer a joves menors de 35 anys. D’aquests habitatges, 62 hi tenen una plaça d’aparcament vinculada. En principi, les adjudicacions tenien una vigència improrrogable de 5 anys. L’any 2012, davant la crisi econòmica, el govern municipal d’aleshores va decidir suprimir el criteri d’accés d’edat. Dos anys més tard, el 2014, el mateix Equip de Govern va decidir renovar els contractes 5 anys més.

No va ser fins l’any 2017 quan l’Ajuntament va recuperar els criteris d’edat i rotació, així com nous topalls econòmics per donar més possibilitats d’accés a les persones amb rendes baixes. Va prendre aquestes mesures davant les dificultats que afronten els i les joves del municipi que volen accedir a un habitatge i en constatar que els canvis introduïts els anys 2012 i 2014 havien distorsionat els objectius previstos en aquesta promoció: proporcionar habitatge de protecció oficial a joves menors de 35 anys, de lloguer i amb caràcter rotatiu. Tanmateix, el 2017 també es va establir un període extraordinari de permanència per als contractes amb data de finalització imminent, davant la dificultat d’accés al mercat lliure de l’habitatge. Tal com s’ha detallat prèviament, l’any 2019 es van concretar els criteris per accedir a la permanència, limitant-los a barems econòmics.

Vista parcial dels habitatges protegits de Llevant. Google Street View.
Vista parcial dels habitatges protegits de Llevant. Google Street View.