Consulta pública: Aprovació de les bases dels ajuts a joves estudiants del Masnou per al transport

És obert el període de consulta pública previ a la tramitació de l’aprovació de les noves bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al transport.

Consulteu:

 

 

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions, i associacions que així ho considerin podran presentar opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de 15 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci a la web municipal.

Les aportacions que es vulguin realitzar en el marc d’aquesta consulta es poden trametre a través dels mitjans previstos en l’article 16.4. de la Llei 39/2015 (LPACAP), i en particular:

  • A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou (carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou)
  • A través de l’e-tramit, el mòdul de tramitació electrònica que ens facilita el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (https://www.seu-e.cat/ca/web/elmasnou)
25/11/2021
Fins el 10/12/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-12-2021 09:15