Frans Avilés Salazar

Regidor de l'oposició.
Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans.
 

- Adreça electrònica: fransas@elmasnou.cat

- Declaració de béns.

- Sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen en la taula següent:

Òrgan

  Import/sessió 
2023   
 Màxim anual 2023 

 Ple Municipal

632,95 € 6.962,40 €

 Junta de Portaveus

179,33 € 1.972,68 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones 

316,47 € 6.962,40 € per al 
conjunt de les
comissions
informatives

 Comissió Informativa de Serveis Generals

316,47 €

 Comissió Informativa de Territori

316,47 €

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups

Resum biogràfic

Lloc i any de naixement: Barcelona, 1978

Formació acadèmica:

  • Llicenciatura de dret per la Universitat Oberta de Catalunya.

Trajectòria professional:

  • Advocat, membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona des de l'any 2006.

Trajectòria política:

  • Regidor de l'Ajuntament del Masnou des de l'any 1999, on ha passat tant pel govern com a regidor d'Esports durant el mandat 1999-2003 com per l'oposició.
Frans Avilés Salazar