Mireia Noy Oliveras

Regidora de l'oposició.
Portaveu del Grup Municipal de la CUP-AMUNT
(Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista)

- Adreça electrònica: mireiano@elmasnou.cat

 

- Sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen en la taula següent:

Òrgan

 Import/sessió 2021 

Màxim anual 2021

 Ple Municipal

605,40 €

6.659,40 €

 Junta de Portaveus

171,53 €

1.886,83 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones 

302,70 €

 6.659,40 € per al conjunt de 
 les comissions informatives 

 Comissió Informativa de Serveis Generals

302,70 €

 Comissió Informativa de Serveis Territori

302,70 €

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups

 

Perfils de xarxes socials
Twitter: @cupmasnou
Facebook: @cupmasnou
Instagram: @cupmasnou
Telegram: t.me/cupmasnou