Ban. Mesures d'estalvi d'aigua amb motiu de la sequera

Amb motiu de l’estat d’alerta per sequera als municipis que s’abasteixen de la conca del Ter i el Llobregat, entre els quals hi ha el Masnou, s’estableixen les accions per estalviar aigua definides al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera aprovat per la Generalitat de Catalunya, que són les següents:

Reg de zones verdes
• Cal fer servir l’aigua mínima indispensable i en l’horari de menys insolació, de 20 a 8 h. Cal evitar el reg durant moments de pluja. No pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.
• El reg de jardins particulars es pot realitzar com a màxim dos dies a la setmana. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges.


Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua
• Està prohibit l’ompliment total o parcial.
• En cas de llacs que suportin vida aquàtica, només es pot utilitzar el mínim d’aigua necessària per garantir-la.


Neteja de carrers
• Usuaris particulars: Es prohibeix als particulars l’ús de mànegues d’aigua per netejar carrers, paviments o façanes. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.
• Serveis públics: Han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.


Eliminació de pols
• Es prohibeix l’ús d’aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l’aire.


Ompliment de piscines
La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada a:
• El primer ompliment de piscines de nova construcció.
• El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
• En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.


Neteja de vehicles
La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
• Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
• Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
• També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.


Horts recreatius
• Es recomana als usuaris dels horts municipals i de la resta d’horts recreatius l’ús mínim indispensable d’aigua i, sempre que sigui possible, entre les 20 i les 8 h.


Granges
• L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastiment d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament sistemes a pressió o altres d’eficiència equivalent.


Aquestes mesures s'allargaran fins que no es desactivi l’alerta per sequera.


El Masnou, 23 de desembre de 2022
Jaume Oliveras i Maristany
L’alcalde

28/12/2022
Fins el 30/06/2023
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-12-2022 11:26