Tallers de sensibilització sobre les violències masclistes

Última revisió 18-02-2021 09:15
18/02/2021

El Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) ha començat el taller de sensibilització sobre les violències masclistes per a dones de contextos migratoris, impartit per personal tècnic de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta intervenció formativa és fruit del treball cooperatiu de les regidories d’Igualtat i d’Educació de l’Ajuntament, que han col·laborat en l’elaboració d’un projecte de sensibilització per al tractament de les violències de gènere destinat a les alumnes immigrants del CFPAM. La presentació de l’esmentat projecte es condició sine qua non per poder acollir-se al Programa de prevenció en violència masclista en l’àmbit comunitari d’origen tradicional, vinculat al Pacte d’Estat de violència de gènere. Aquest programa apunta, com a una de les màximes preocupacions, l’alt índex de dones analfabetes, condició que determina una major vulnerabilitat enfront de les violències. Per aquest motiu, el projecte se centra en les alumnes del curs d’alfabetització, constituït per dones d’origen magrebí.

Aquest Programa consta de dos tallers: el que s’ha iniciat el 16 de febrer i finalitzarà el 23 de març, i el que es durà a terme a mitjans d’octubre d’aquest mateix any. Cada taller consta de sis sessions, en què s’aborden temes com els drets humans de les dones, els estereotips i rols de gènere, la violència masclista i l’autoestima.

La regidora d'Igualtat, de Solidaritat i Drets Civils, Monika González, també va ser present a l’obertura del taller. A cada sessió, a més del personal tècnic de la Generalitat, hi participaran la tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament del Masnou, la responsable de coeducació de l’Escola Municipal de Persones Adultes i una exalumna de parla àrab, que farà la funció d’intèrpret quan sigui necessari.

 

Cada taller consta de sis sessions on s'aborden temes  com els drets humans de les dones, els estereotips i rols de gènere, la violència masclista i l'autoestima.
Cada taller consta de sis sessions on s'aborden temes com els drets humans de les dones, els estereotips i rols de gènere, la violència masclista i l'autoestima.