L'Ajuntament proposa una nova intervenció artística a la Sala de les Lletres de la Biblioteca Joan Coromines

Última revisió 18-02-2021 09:01
17/02/2021

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura, proposa una segona intervenció a la Sala de les Lletres de la Biblioteca Joan Coromines. Per dur-la a terme, convida els professionals del sector de les arts visuals, la il·lustració, la fotografia i el disseny gràfic a presentar les seves propostes. Entre les rebudes, l’Ajuntament realitzarà contractacions artístiques per als cinc projectes que resultin seleccionats per una junta avaluadora.

Aquesta iniciativa reprèn la que es va endegar l’any passat amb la voluntat d’ajudar a pal·liar els efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, una pandèmia de dimensions globals que també afecta el sector de les arts visuals. Per intentar donar-li suport, la Regidoria de Cultura va contractar un total de vuit intervencions artístiques perquè la sala polivalent de la Biblioteca esdevingués la Sala de les Lletres. L’objectiu final d’aquesta iniciativa és que les parets de la sala acullin un total de 28 intervencions (segons les lletres de l’alfabet), amb la possibilitat d’incloure-hi fins a cinc símbols diferents d’altres alfabets, sempre que es consideri justificat per part de la junta avaluadora dels projectes. Els cinc seleccionats en aquesta ocasió s’afegiran als vuit que ja s’hi van instal·lar el passat mes de desembre. Es destinarà un import brut de 500 euros a cada contractació artística, en concepte de disseny, producció del projecte i drets d’autor.

Els projectes seleccionats han de cobrir les parets de la futura Sala de les Lletres de la Biblioteca Joan Coromines. Per tant, el tema únic i obligatori de l’obra proposada ha de ser el disseny d’una lletra, d’estil lliure (tipografies lliures de drets i originals) i tècnica lliure, sempre que la seva realització sigui factible i així ho consideri la junta avaluadora dels projectes. Les mides del projecte presentat no podran superar el 81x65 cm (mida bastidor universal 25 figura).

L’esborrany que s’ha d’incloure en el projecte s’ha de presentar en el format que el candidat o candidata consideri més oportú. La lletra presentada com a projecte no és vinculant; segons els projectes seleccionats i les lletres ja instal·lades, s’assignarà una lletra a l’autor seleccionat.

Els projectes presentats a la Regidoria de Cultura han de contenir: descripció del projecte amb justificació teòrica/conceptual, esborrany de la proposta gràfica en escala, detall dels materials que s’hi empraran, pressupost, calendari aproximat d’execució, CV de l’autor o autora del projecte, possibilitat de col·laboració amb altres agents culturals. Els projectes i tota la documentació que es requereixi s’han de presentar al registre general de l'Ajuntament del Masnou del 22 de febrer al 19 de març. També es poden presentar telemàticament.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent: sol·licitud segons el model normalitzat; NIF del sol·licitant; dades bancàries on, si és seleccionat, es podrà transferir l’import de la realització del projecte, i compromís de l’artista, il·lustrador o dissenyador a complir els terminis proposats i consensuats amb l’Ajuntament. L’Ajuntament es compromet a fer un seguiment i un suport continus de la producció del projecte. L’Ajuntament garanteix la confidencialitat de la documentació aportada.

L’equip de la Regidoria de Cultura es posarà en contacte amb els artistes, il·lustradors o dissenyadors per comunicar la selecció dels seus projectes. Posteriorment, se’n farà difusió als mitjans de comunicació i xarxes socials municipals. En acceptar la realització del projecte, els artistes, il·lustradors i dissenyadors participants cedeixen a l’Ajuntament l’explotació dels drets d’autor de l’obra seleccionada i realitzada.

L’Ajuntament podrà fer ús de la imatge de l’obra per a les tasques de difusió i promoció de la Sala de les Lletres i de la lectura en general que consideri oportunes.

L’Ajuntament no retornarà als candidats no seleccionats els seus projectes. Si així ho desitgen, els candidats podran sol·licitar el retorn dels projectes presentats a les dependències de la Regidoria de Cultura, que els conservarà durant tres mesos a comptar des que es doni a conèixer el veredicte de la junta avaluadora.

Aquesta iniciativa reprèn la que es va endegar l'any passat amb la voluntat d'ajudar a pal·liar els efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Aquesta iniciativa reprèn la que es va endegar l'any passat amb la voluntat d'ajudar a pal·liar els efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.