La reactivació per la crisi de la COVID-19, la regulació d'habitatges turístics i la recuperació del servei d'urgències, temes centrals del Ple de juliol

Última revisió 17-07-2020 14:13
17/07/2020

La crisi inicialment sanitària generada per la COVID-19 n'ha provocat una altra de caràcter social i econòmic. Per fer-hi front, el Ple de juliol va aprovar un Pla de reactivació social i econòmica. A més, també va validar una nova ordenança que regularà els habitatges d’ús turístic i el conjunt del consistori va demanar la recuperació del servei d’urgències al CAP del Masnou.

Pla de reactivació social i econòmica

Sota el títol Al Masnou Vencem la Covid-19, el document es divideix en dues etapes, una primera en què consten les 70 mesures que ja s’han posat en marxa durant aquests mesos, i una segona que apunta deu eixos de treball prioritari per a tot el que vindrà en un futur immediat. El document incorpora gran part de les emenes fetes pels grups municipals que conformen el consistori i va ser aprovat per tots ells a excepció de l’abstenció de FEM Masnou.

Com va explicar l’alcalde, Jaume Oliveras, el document recull les 70 mesures que ja estan en marxa i que es distribueixen en els àmbits d’atenció a la ciutadania i als col·lectius més vulnerables, suport a la infància i l’adolescència i a les famílies, al teixit social, esportiu i cultural, i al teixit productiu i a l’ocupació, mesures de caràcter sanitari i de protecció civil, de caràcter comunitari i de voluntariat, i de contingència interna. Quant a la segona etapa, incorpora noves mesures amb visió́ de futur, per a una actuació integral, de mirada oberta i a més llarg termini que permeti abordar les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials a les quals cal donar resposta com a municipi.

Al parer de Fèlix Clemente (CUP), el Pla havia estat concebut com a una eina “fonamentalment comunicativa i a nosaltres ens importen més la concreció de les mesures”. En aquest sentit, va avançar que tot i que una de les mesures presentades per la CUP havia estat incorporada (la implantació d’una xarxa de wifi pública), les dues mocions que el seu grup havia presentat al Ple podrien haver-ho estat també.

“Entenem que és un document viu i intentarem que algunes de les mesures que proposàvem siguin recollides”. A més de mostrar-se a favor del Pla, Frans Avilés (Cs) també va recordar l’anterior crisi econòmica “és lamentable no haver sortit d’una recessió com la que vam tenir fa uns anys i haver de tornar a viure-la” per trobar-li una part positiva “allò que vam aprendre en el seu dia ara ho hem pogut posar en coneixement per ajudar als ciutadans”.

Romà López (JxCAT-Units) va afirmar sentir-se “còmodes amb el resultat del Pla” en el que havien estat acceptades moltes de les esmenes del seu grup. El portaveu va remarcar que era necessari comptar amb un Pla com aquest i va recordar que el seu grup “ja fa temps que ho va demanar”. En va destacar dues propostes fetes per la seva formació. D’una banda, la creació d’un observatori, “un instrument de seguiment de l’impacte Covid-19 al Masnou que ha de servir per poder adaptar les noves mesures del pla a les noves circumstàncies”. De l’altra, va demanar que “el Pla sigui un document obert on puguem exercir un control sobre l’aplicació de les mesures”.

 “És un Pla necessari per afrontar la crisi econòmica que se’ns apropa” , va dir Ernest Suñé (PSC). El socialista va parlar d’un “acord base que permeti disposar d’una guia clara i uns recursos eficaços per poder ajudar a la ciutadania”.  Amb tot, va recordar la necessitat de dotar-se d’un “pressupost efectiu, adient i equilibrat, que permeti la seva total i íntegra execució”. En aquets sentit, va instar al govern a elaborar una proposta de pressupost per a l’any vinent al més aviat possible.

L’abstenció de FEM Masnou va tenir quatre motius. Neus Villarrubia els va resumir en “participació de baixa qualitat, pacte encobert, manca de confiança i, sobretot, propostes que no ens diuen com es pagaran”. Al parer del seu grup, la inviabilitat financera del Pla és el motiu principal de la seva abstenció: “porten un munt de noves despeses però sense aprovar cap reducció”.

Abans de la seva aprovació, a banda de als diferents grups municipals el Pla s’havia donat a conèixer als diferents òrgans de participació del municipi. També, a la ciutadania a través del canals informatius municipals. Així ho va recordar l’alcalde, que també va assegurar que “aquesta aprovació inicial ha de permetre iniciar un procés de debat més ampli”. Segons va anunciar Oliveras, a partir de setembre, és previst estructurar els diferents àmbits de debat amb el teixit associatiu i amb la participació de la ciutadania. Amb tot, diferents grups van ser crítics amb la participació al Pla. “Hem trobat a faltar més participació, no pas política sinó ciutadana, però entenem que la situació sanitària la feia difícil”, va dir Avilés. Clemente la va qualificar de “controlada i dirigida” i, Villarubia,  va dir “no compartim el concepte de participació que han aplicat en l’elaboració del Pla”.

Oliveras va agrair l’important esforç dels grups municipals a l’hora de treballar les incorporacions en aquest text i va remarcar que “és un document viu que ha de ser el full de ruta de la majoria o, si pot ser, de tot el consistori”. L’alcalde va recordar-los la importància de treballar plegats en moments complicats com aquests.

Quantificades fins al moment, les accions d’aquest Pla sumen un import de prop d’un milió d’euros i s'uneixen als ajuts que hi estan aportant altres administracions. No obstant, aquest Ple també va comptar amb dues intervencions econòmiques relacionades amb el Pla. D’una banda, es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 45.000 euros per incrementar partides de salut comunitària i serveis socials. Tal com va explicar el regidor d’Hisenda, Oriol Fernández “aquest increment permetrà subvencions nominatives per fer front a les conseqüències de la pandèmia”. En aquest sentit, les entitats del tercer sector de Creu Roja i Càritas Parroquial, i les de salut Afibromare, Disma i Esquima, rebran una aportació complementària a les subvencions atorgades regularment. Com va recordar la regidora d’Acció Social, Yulay Martínez, “aquesta aprovació també augmentarà substancialment el conveni per al Centre de Distribució d’Aliments La Sitja”.

L’aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits per transferències entre diferent àrea de despesa número 17/2020 va comptar amb el vot favorable de l’Equip de Govern (ERC-AM, 9 vots), PSC (3 vots) i Cs (2 vots) i les abstencions de Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots) i la CUP (1 vot). D’altra banda, l’ aprovació inicial de la modificació de l'apartat 1 de la Base 33 de les subvencions nominatives atorgades per procediment directe, va ser aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de l’abstenció de la CUP (1 vot).

Llum verda a l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic del Masnou

L’Ajuntament ha fet un pas endavant més per continuar regulant els habitatges d’ús turístic al municipi. Tal com va explicar el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, l’aprovació de l’Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic del Masnou complementa una aprovació puntual que es va fer del Pla general també encaminada “a regular l’activitat turística i evitar que afecti el menys possible a un del drets fonamentals com és el de l’habitatge”.

El document, especialment consensuat amb els grups municipals de Fem Masnou i CUP, també va comptar amb esmenes del PSC, que no van ser acceptades en contradir-se amb el criteri tècnic, i tampoc van prosperar a l’hora de la seva votació. Les emenes, centrades en la fiscalització del compliment de la normativa, “són propostes carregades de sentit comú però que la llei les impedeix”, va argumentar Plana. Les esmenes acceptades de la CUP es van centrar en l’enduriment de les sancions per incomplir la normativa. Tal com va explicar Plana, amb l’actual marc legal, tràmits com l’alta d’un habitatge d’ús turístic, són vàlids en el moment en que el ciutadà els comunica a l’Ajuntament. “Això obliga a l’Ajuntament, a posteriori, a fer la inspecció i, en cas que no s’ajusti a la normativa, a tramitar la retirada de la llicència”.  Per aquest motiu, tots els grups municipals van coincidir en reforçar el control amb la dotació de mitjans i personal per a les inspeccions. L’ordenança va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, 9 vots), FEM Masnou (3 vots), Cs (2 vots) i CUP (1 vot) i les abstencions del PSC (3 vots) i JxCAT ( 3 vots).

Front comú per a la recuperació del servei d'urgències al CAP El Masnou

La unanimitat a l’hora d’aprovar la declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i JxCAT-Units per la recuperació del servei d'urgències al CAP El Masnou va deixar palesa la voluntat del consistori de treballar plegats. Com va dir la regidora de Salut, Yulay Martínez, entre altres l’acord insta a la Generalitat “a recuperar l’horari del servei d’urgències del CAP El Masnou un cop cessi la situació epidemiològica actual i l’alerta per possibles rebrots de la pandèmia, i es puguin garantir les condicions idònies de seguretat per als professionals sanitaris”.

Altres punts aprovats:

 • Es va donar compte dels decrets d'Alcaldia.
 • Es va donar compte del decret de la liquidació pressupostària exercici 2019.
 • Es va donar compte de l’informe d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la resolució de la liquidació exercici 2019.
 • Es va donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art.218.3 TRLHL) i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de Caixa Fixa de l'exercici 2019.
 • Rectificació de l'error material en la minuta del conveni per a la formalització de l'encàrrec a mitjà propi a favor de sumar per a la gestió del Centre Obert Maricel inclòs en l'establiment dels serveis d'intervenció socioeducativa per no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS). Va ser aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de les abstencions de Fem Masnou ( 3 vots) i la CUP (1 vot).
 • Segona pròrroga del contracte de gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’EMUMM, pel curs 2020/2021 (SC 10/2013). Va ser aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de les abstencions de Fem Masnou ( 3 vots) i la CUP (1 vot).
 • Festes locals per a l'any 2021. Previstes per als dies 24 de maig i 29 de juny, va ser aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de l’abstenció de la CUP (1 vot).
 • Aprovació inicial bases reguladores per a la participació en els concursos organitzats per l’Ajuntament del Masnou per a estimular la compra al comerç i a les empreses de serveis del municipi. Va ser aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de l’abstenció de la CUP (1 vot).
 • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal d'edificació consistent en la modificació dels articles 11, 18, 22 i 23 per regular el tractament que s’ha de donar als arbres existents en una finca que es vegin afectats per una llicència urbanística. Amb una esmena incorporada del PSC, va ser aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de l’abstenció de la CUP (1 vot).

Mocions i declaracions institucionals

 • Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a garantir el dret a l'empadronament al municipi. Va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de l’abstenció de Cs (2 vots).
 • Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per establir un ajut bàsic per a la ciutadania. Garantim l'alimentació i els productes de primera necessitat. . Va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de l’abstenció de Cs (2 vots).

El darrer punt de l’ordre del dia va ser la presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor d’Oriol Fernández (ERC-AM). La manca de temps per compaginar la tasca com a regidor amb la seva activitat laboral i familiar ha estat el motiu pel qual el regidor ha decidir acomiadar-se de la seva vida al capdavant de la política. Amb agraïments a l’alcalde, companys i companyes de partit, del consistori, i treballadors i treballadores municipals, Fernández va dir “no ha estat una decisió fàcil però, penso que és la millor”.

Des de l’inici de l’estat d’alarma, els plens s’havien dut a terme telemàticament. El Ple de juliol es va tornar a celebrar a l’Ajuntament tot i que a porta tancada. A l’hemicicle només hi havia l’alcalde, els 6 portaveus dels grups municipals i els 2 habilitats estatals. La resta de regidors i regidores eren desplegats per la sala de sessions, mantenint la distància entre tots ells i amb mascaretes.