Es convoca un Ple extraordinari el dijous 26

Última revisió 23-11-2020 08:48
20/11/2020

S'hi proposarà l'aprovació del pressupost municipal per al 2021, entre d'altres punts

Es convoca una sessió extraordinària del Ple municipal, el 26 de novembre de 2020, a les 19.00 hores.

Es farà de forma telemàtica i es retransmetrà a través del  canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació inicial del Pressupost Municipal per l'exercici 2021 amb els seus annexes, de les Bases d'Execució del Pressupost i de la Plantilla de Personal.

2. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions exercicis 2021-2022.

3. Aprovació de la relació de llocs de treball i del catàleg de llocs de treball de 2021.

 

Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.
Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.