El Ple aprova el pressupost municipal per al 2020

Última revisió 04-11-2019 14:58
31/10/2019

La proposta surt endavant amb 9 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions

El Ple Municipal ordinari celebrat ahir, 30 d’octubre, va aprovar inicialment el projecte de pressupost municipal presentat per l’Equip de Govern. Va sortir endavant amb 9 vots favorables (ERC, únic grup del govern), 7 en contra (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 3 abstencions (PSC).

En votar la proposta, hi havia 19 regidors i regidores presents, en un Ple format per un total de 21. S’hi van absentar Meritxell Blanch i Ivan Ollé, de JxCAT-Units. Sí que va assistir-hi el portaveu del grup, Romà López. Va criticar que s’hagués mantingut la convocatòria de la sessió plenària, donat que va coincidir amb l’acte de constitució de l’Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya, que és on van acudir Blanch i Ollé. “Tots els regidors independentistes hauríem de ser-hi –afirmava López-, però l’alcalde ha decidit que s’havia de celebrar aquest ple, posant la seva agenda política per davant de la del país i dels qui estem al carrer partint-nos la cara per defensar els drets dels presos polítics, dels ciutadans i del país”. L’alcalde va respondre que la celebració del ple ahir, dia 30, no era una decisió seva, sinó que el reglament obliga a celebrar un ple ordinari cada mes i que no quedava marge perquè aquesta sessió ja s’havia ajornat des del passat dia 17.

Pressupost

Oriol Fernández, regidor d’Hisenda, va exposar la proposta, de forma força didàctica, tenint en compte la complexitat d’un pressupost municipal. A grans trets, i tal i com es va explicar a l’Audiència Pública celebrada el passat dilluns, el pressupost del 2020 compta amb un increment de 2,2 milions d’euros respecte al del 2019. Això significa un augment del 9%. En total, s’equilibra la previsió d’ingressos i despeses del 2020 en 27.209.797 euros.

En elaborar-se el pressupost, “primer s’han de preveure els ingressos, que provenen, principalment, d’impostos, taxes i preus públics, transferències d’altres administracions i ingressos patrimonials”, explicava Fernández. “La decisió de no modificar les ordenances fiscals ha impactat a l’hora de preveure els ingressos”, admetia. També que les despeses corrents i financeres  “són obligacions que deixen un marge molt petit per intervenir”. Es tracta, per exemple, de les nòmines del personal, dels subministraments d’aigua, llum i gas o de les amortitzacions de deute, entre molts altres conceptes.  Les despeses corrents i financeres sumen, aproximadament, uns 24 milions d’euros.

Així, es podria qualificar el pressupost de “continuista”, en paraules del regidor, respecte al 2019 i donat “el marge relativament petit” per fer-hi modificacions. És en el bloc de “despeses de capital”, d’inversions, dotat amb uns 3 milions d’euros, on “sí s’ha pogut modificar substancialment,  arran de converses amb els grups; aquí sí hi havia marge de maniobra per introduir-hi canvis”. Després de citar algunes de les inversions més importants que es preveuen, va anunciar una novetat rellevant: es reserven uns 250.000 euros que es destinaran als projectes que decideixi la ciutadania en un procés participatiu que es vol dur a terme en el proper any.

Tot i les felicitacions i l’agraïment de bona part dels portaveus de l’oposició al regidor d’Hisenda, per la seva actitud oberta, constructiva i dialogant, cap grup va donar el seu suport als comptes presentats pel govern d’ERC. Tots van votar-hi en contra, a excepció del PSC, que va abstenir-se.

El seu portaveu, Ernest Suñé, va afirmar que no havia estat possible arribar a un acord: “No podem votar a favor, però tampoc impedirem que el pressupost avanci”. Suñé va qualificar el pressupost de “curt i limitat”. “Té mancances territorials i sectorials –criticava-, i està llastrat per sobreesforços, per haver sobrepassat la despesa del municipi, per haver estirat més el braç que la màniga”. Un altre motiu que, segons el portaveu, ha impedit el suport del PSC, és el fet que no s’hagin proposat al Ple canvis en les ordenances fiscals: “No patiran modificacions i no hi haurà debat. Creiem que són obsoletes i injustes. Hauríem de treballar-les plegats per adaptar-les als nous temps. Són l’eina fonamental per determinar els ingressos ordinaris i fer polítiques municipals en majúscula”.

La resta dels grups va votar en contra de la proposta. Neus Villarrubia, portaveu de Fem Masnou, va citar dos motius principals: falta de participació i manca de confiança en el govern, tot criticant també la pròrroga de les ordenances fiscals. Quant a la manca de participació, va afirmar que s’havia elaborat el pressupost “a porta tancada, sense deixar marge ni a l’oposició ni al veïnat”. Pel que fa a la manca de confiança, va recuperar xifres que els pressupostos dels anys 2017 i 2018 preveien dedicar a determinades partides, en les que, finalment i segons els seus càlculs, s’hi va fer una despesa molt inferior. 

Per a Villarrubia, van ser “variacions significatives i doloroses” en tractar-se de partides destinades a habitatge i acció social, “dues regidories centrals per a la gent que ho passa malament”. Va citar notícies publicades a la revista municipal “El Masnou Viu” en què es destacaven augments en els recursos que es pressupostaven a aquestes àrees, quan, segons Fem Masnou, la despesa realment executada en aquests conceptes va ser molt inferior: “És inacceptable que intentin enganyar la ciutadania amb uns pressupostos que diuen una cosa mentre que vostès, a partir de demà, probablement faran la contrària”, va reblar.

Romà López, portaveu de JxCAT-Units, va afegir una altra crítica: que no s’hagi presentat el compte general del 2018 a la Sindicatura de Comptes dins el termini establert. El segon argument que va esgrimir va ser la mateixa celebració de la sessió d’ahir del Ple, perquè coincidia amb l’acte de constitució de l’Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya. Ja entrant en la valoració dels comptes, va afirmar: “Entenem que ERC presenti un pressupost continuista respecte als anteriors, però no el compartim, no és el que nosaltres faríem. Però sí compartim alguns dels conceptes de les partides d’inversions”, si bé va detallar alguns dels canvis que també hi farien. Amb tot, va estendre la mà a l’executiu: “Si no s’aprova avui, ens posem a disposició del govern, per reprendre les negociacions on les havíem deixat i poder arribar a acords”.  

Cs va ser l’únic grup que va presentar diverses esmenes al projecte del pressupost, abans que els grups de l’oposició valoressin la proposta del govern. Totes van ser rebutjades. Els arguments del seu portaveu, Frans Avilés, tant en la defensa de les esmenes com per apuntalar el vot negatiu envers la proposta del govern, van ser similars. Durant les esmenes va detallar una llarga llista de conceptes als quals hi destinaria més recursos i quines partides disminuiria o eliminaria per alimentar els primers. “Votarem en contra perquè cap esmena ha obtingut el suport del govern, així que no hem pogut incidir, modificar o millorar aquest pressupost”, va resumir.

Per últim, Fèlix Clemente, regidor de la CUP, va considerar que el pressupost s’havia elaborat sense transparència ni participació ciutadana: “No estem a favor que un grup de persones, força reduït, decideixin a porta tancada com volen que sigui el poble”. “La gent hauria de poder decidir cap a on van les partides –continuava Clemente-, amb dret a equivocar-se, com ho fa l’equip de govern”. Respecte al procés participatiu que ha anunciat el govern perquè la ciutadania pugui decidir la destinació d’una part dels diners reservats a inversions, Clemente es va mostrar més que escèptic: “És una engruna perquè la gent es pensi que decideix alguna cosa”, sospitant que s’establiran “filtres” i es donarà a escollir entre “projectes prefixats”. Per últim, va aventurar que el govern té la intenció de contenir les despeses i les inversions en els primers anys del mandat per “posar tota la carn a la graella de les inversions al final, abans de les eleccions”.

Altres temes i Audiència Pública

Com és habitual, abans de la sessió plenària es va celebrar l’Audiència Pública prèvia al Ple. Hi va prendre la paraula un ciutadà preocupat per la seguretat dels i les vianants davant la proliferació de ginys com patinets elèctrics. Va respondre Albert Alfaro, regidor de Via Pública i Mobilitat, per explicar que es vol regular la circulació d’aquests elements per harmonitzar el seu ús amb la seguretat viària.

Pel que fa al Ple, a més de l’aprovació inicial del pressupost 2020, es van tractar els següents punts:+

 • Aprovació dels esborranys de les actes de sessions plenàries anteriors.
   
 • Informacions i comunicacions d’Alcaldia.
   
 • Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

  A partir d’aquest moment, després de l’aprovació del pressupost 2020, hi eren presents 18 dels 21 membres del Ple. Absents: 2 membres de JxCAT-Units i 1 del PSC.
   
 • Aprovació inicial del Pla econòmic i financer, exercici 2019-2020.
  - S’aprova, amb 9 vots a favor (ERC), 4 en contra (JxCAT-Units, Cs i CUP) i 5 abstencions (Fem Masnou i PSC).
   
 • Aprovació del nomenament de l’Espai Escènic com a Espai Escènic Iago Pericot.
  - S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i Cs) i 2 abstencions (JxCAT-Units i CUP).
   
 • Aprovació de l’atorgament de la Medalla de la Vila al sr. Jordi Alumà Masvidal.
  - S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i Cs) i 2 abstencions (JxCAT-Units i CUP).
   
 • Nomenament representants de l’Ajuntamant al Consorci AMB d’habitatges protegits i a la Mancomunitat de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià.
  - S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).
   
 • Compatibilitat d’una funcionària.
  - S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP).
   
 • Compatibilitat d’una treballadora.
  - S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).
   
 • Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2019.
  - S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, Fem Masnou i PSC), 2 vots en contra (Cs) i 2 abstencions (JxCAT-Units i CUP).
   
 • Aprovació dels dies festius del 2020 en què es permet l’obertura comercial.
  - S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP).
   
 • Aprovació de l’addenda per al 2020 del Conveni de delegació de la competència municipal del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del Maresme.
  - S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 vots en contra (Fem Masnou i CUP).
   
 • Pròrroga guinguetes 2020.
  - S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i Cs), 1 vot en contra (CUP) i 1 abstenció (JxCAT-Units).
   
 • Contesta de l’Equip de Govern a suggeriments i preguntes.
   
 • Moció per a la creació d’una Comissió Informativa Municipal per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
  - S’aprova amb els 18 vots favorables dels regidors i regidores presents.
   
 • Moció per constituir una taula per la convivència al Masnou.
  - Es retira aquest punt.

S’incorpora un regidor de JxCAT-Units, absent fins al moment. Per tant, en les següents votacions eren presents 19 dels 21 membres del Ple.

 • Declaració institucional de condemna a la violència i el terrorisme en democràcia.
  - Es rebutja, amb 4 vots a favor (PSC i Cs) i 15 en contra (ERC, Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP).
   
 • Declaració institucional de suport a totes les persones detingudes el 23 de setembre del 2019.
  - S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, 2 membres de Fem Masnou, JxCAT i CUP), 4 vots en contra (PSC i Cs) i 1 abstenció (1 regidora de Fem Masnou).

Ple del 30 d'octubre del 2019.
Ple del 30 d'octubre del 2019.
Autor: Domènec Cano Senties.

Vídeos

Ple ordinari del día 30 d'octubre de 2019