Sistemes d'Informació i Processos

L'objectiu principal del Departament de Sistemes d'Informació i Processos es la gestió òptima dels recursos tecnològics de què disposa l'Ajuntament del Masnou així com la implantació de l'administració electrònica per tal de millorar els serveis que es proporcionen a la ciutadania.

Les actuacions principals que es porten a terme són:
L'adquisició del maquinari necessari per garantir el funcionament correcte dels sistemes informàtics, així com la gestió del manteniment i l'administració de tot l'entorn tecnològic.

  • La implantació de les aplicacions de l'Ajuntament, des de l'adquisició fins al manteniment actiu, l'actualització de versions i el suport als usuaris.
  • La gestió, el manteniment i el suport de la telefonia de l'Ajuntament, tant fixa com mòbil, donant suport a tota l'organització.
  • La implantació de la xarxa de comunicacions electròniques de l'Ajuntament i la interconnexió entre seus municipals, així com el manteniment i el control de tota aquesta infraestructura.
  • Vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades personals.
  • La planificació, la implantació i el control de la política de còpies de seguretat de tota la informació corporativa.
  • La millora de procediments i implantació d'eines de tramitació electrònica, tant internes com adreçades als ciutadans. 
  • La definició i posada en funcionament de nous procediments i adaptació dels existents a les noves normatives i tecnologies actuals.
  • Gestió i control dels certificats electrònics corporatius. Peticions i revocacions dels certificats i formació interna als usuaris en el seu ús.
  • Disseny, manteniment i actualització de la Seu Electrònica, el Catàleg de Tràmits i la Carpeta Ciutadana de l'Ajuntament.
  • Impuls de les eines d'Interoperabilitat per donar compliment al dret dels ciutadans i les empreses a no aportar les dades i documents que figuren en poder de les administracions públiques.

ACTUALITAT

La càmera web del Masnou

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-04-2019 12:07