El Masnou instaura un protocol per detectar i abordar el consum de drogues als centres educatius

Última revisió 01-10-2018 08:53
28/09/2018

Aquest matí ha tingut lloc una reunió a Can Malet per ultimar el Protocol de detecció i intervenció en casos de consum de drogues als centres educatius del Masnou, que començarà a aplicar-se en centres educatius a partir d’aquest curs. Hi han acudit una dotzena de professionals de diversos àmbits, especialment de centres educatius del Masnou, a més d’Albert Alfaro, regidor de Salut Pública de l’Ajuntament.

Aquest document posa en marxa un circuit d’intervenció per tal de detectar, prevenir i actuar en casos de possibles consums per part d’alumnes dels centres d’educació secundària, cicles formatius i de l’Escola d’Adults. També coordina les pautes d’acció dels i les docents i els dona eines per dur a terme intervencions preventives, educatives i/o terapèutiques segons la situació personal de cada alumne o alumna.

El protocol detalla els passos que s’han de seguir. Identifica tres fases d’actuació (des de la detecció fins a la derivació) i s’activa quan s’esdevinguin situacions com la intoxicació, la sospita de consum, el consum i la tinença o venda de substàncies. També posa a l’abast de tots els agents implicats els recursos del territori als quals es pot recórrer, ja siguin municipals, els departaments de Salut i d’Ensenyament de la Generalitat, els cossos de seguretat (Policia Local i Mossos d’Esquadra), i la Diputació de Barcelona.

Inclou dades sobre el consum de drogues en persones d’entre 14 i 18 anys, diferenciant entre substàncies. Les estadístiques també aborden les conductes addictives, com l’ús compulsiu d’Internet o les apostes (joc amb diners dins i fora d’Internet). A més, conté indicadors que ajuden a detectar si una persona consumeix alguna substància i els seus efectes, i diferenciar els diferents nivells de consum: des de l’ocasional i fins a la dependència física i/o psíquica.

L’establiment d’aquest protocol s’emmarca dins el Pla municipal de prevenció de drogodependències 2015-2019. Ha estat elaborat per iniciativa de l’Ajuntament del Masnou i amb el suport de la Diputació de Barcelona. La Comissió de Treball que ha realitzat el circuit de detecció i intervenció estava formada per representants dels instituts i escoles del Masnou, agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, i personal tècnic de l’Ajuntament, el Consorci Sanitari del Maresme, la Diputació de Barcelona i el Departament d’Ensenyament.

Reunió per ultimar el Protocol per detectar i abordar el consum de drogues als centres educatius
Reunió per ultimar el Protocol per detectar i abordar el consum de drogues als centres educatius