Material informàtic i connexió a Internet per a l'alumnat que no en disposa

Última revisió 16-04-2020 16:41
16/04/2020

L’educació en línia imposada per la crisi sanitària del coronavirus es fa més difícil o impossible per a l’alumnat amb necessitats de connectivitat i amb manca de recursos tecnològics. Per tal de garantir que puguin seguir el curs escolar a casa mentre els centres educatius estan tancats durant el confinament, l’Ajuntament posarà a disposició dels joves i infants que ho necessitin 60 connectors a Internet amb targeta SIM. Aquests aparells informàtics per subministrar connectivitat als estudiants que no en disposin a la llar se sumaran als que aportarà la Generalitat. Avui l’Ajuntament ha rebut els dispositius adquirits i ara resta vehicular-ne el repartiment per tal que els escolars puguin iniciar el tercer trimestre del curs de manera no presencial al més aviat possible. 

Aquesta mesura complementa a les que està promovent el departament d’Educació de la Generalitat, que facilita equips amb connectivitat als escolars que no en disposen. La Generalitat prioritza, per aquest ordre, a l’alumnat que estigui cursant estudis de 2n de Batxillerat i 2n de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior; al de 6è de Primària i 4t d’ESO; i, en tercer lloc, al de la resta de nivells, seguint un ordre descendent fins arribar a Primària, on segueix el mateix criteri.  Amb l’objectiu d’arribar a tot l’alumnat, l’adquisició de l’Ajuntament complementarà la connectivitat allà on no hi arribi la de la Generalitat. 

 Per reforçar aquestes mesures, els centres educatius del municipi facilitaran els ordinadors de les escoles i instituts, ara en desús, a infants i joves que no en tinguin. Serà l’operadora Telefónica qui es farà càrrec de recollir-los de les escoles i distribuir-los. Des de l’Ajuntament també s’ha ofert suport amb el transport de tot el material així com en la configuració dels equipaments informàtics cedits per les escoles i instituts abans del seu repartiment.

Mentre s’està coordinant la logística i la distribució de tots els equips, des de l’ens local, en col·laboració amb els centres educatius, s’està repartint material escolar en paper, que és facilitat a les llars que no en tenen a través de les persones voluntàries de Protecció civil.

  

Es vol garantir que puguin seguir el curs escolar a casa mentre els centres educatius estan tancats durant el confinament
Es vol garantir que puguin seguir el curs escolar a casa mentre els centres educatius estan tancats durant el confinament