Oficina Municipal de Recaptació

L'Ajuntament del Masnou gestiona directament el cobrament dels seus tributs (impostos, taxes i preus públics) a través de l'Oficina Municipal de Recaptació.

Carrer de Roger de Flor, 23 08320 - El Masnou

93 557 17 48

Matins, de 8.30 a 14 h

Imatges

Última revisió 2018-04-19 12:08:06