P001-2017 Provisió, mitjançant concurs, del lloc de treball de tècnic/a de Recursos Humans i Organització