P003-2017 Provisió, mitjançant concurs, del lloc de treball de tècnica de gestió econòmica