P002-2017 Provisió, mitjançant concurs, del lloc de treball de tècnic/a de serveis generals