F-005/2014 Bases específiques una plaça de personal qualificat (C1) de tècnic auxiliar de tresoreria