2018-006 Procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de promoció econòmica concurs-oposició lliure

El termini de presentació d'instàncies ja ha finalitzat