Una nova mesura facilitarà l'accés de la gent jove a un habitatge protegit

Última revisió 08-11-2018 08:20
31/10/2018

Els llogaters de les promocions d’habitatges de protecció oficial per a joves de Can Jordana (18 habitatges) i Sector Llevant (72 habitatges) no obtindran noves pròrrogues en els seus contractes d’arrendament. Els presidents de les comunitats de veïns d’ambdues promocions van ser informats d’aquesta mesura a la reunió mantinguda el dimarts 30 d’octubre amb el regidor d’Habitatge, Albert Alfaro. També hi va assistir un representant de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Al Masnou, actualment hi ha una llista de més de 500 persones pendents d’accedir a un pis de lloguer, 200 de les quals són gent jove. El juliol de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar el retorn als criteris originals d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial per a joves, que establien que fos rotacional i per a joves menors de 35 anys, entre d’altres requisits. Aquesta mesura respon a l’objectiu que tothom ha de tenir la possibilitat de gaudir durant cinc anys dels pisos de protecció oficial i, després, fer el salt a un altre pis de lloguer o compra de mercat lliure.

Una vegada l’Agència de l'Habitatge de Catalunya ha informat sobre les dates de venciment dels contractes d'arrendament actuals, l’Ajuntament, conscient que els preus del lloguer són molt elevats, fet que pot representar una dificultat per als usuaris amb un contracte que venci en breu a l’hora de trobar un altre habitatge, ha cregut oportú donar un període extraordinari de permanència en els habitatges, fins al 30 de novembre de 2019, tal com han fet altres administracions.

El Masnou compta amb dues promocions de l'Incasòl per a joves menors de 35 anys: la de Can Jordana va atorgar les claus als arrendataris l’any 2007 i la del Sector Llevant, l’any 2009. Inicialment, els contractes eren per cinc anys, però, en el moment de la finalització, en plena crisi econòmica, l’Equip de Govern d’aquell moment va considerar oportú renovar-los per cinc anys més. Des de llavors, l’Ajuntament ha anat atorgant successives pròrrogues als llogaters, un fet que ara es reverteix amb la voluntat de facilitar l’accés de la gent jove a un habitatge protegit de titularitat pública. 

Les claus als arrendataris de la promoció del Sector Llevant es van atorgar l'any 2009
Les claus als arrendataris de la promoció del Sector Llevant es van atorgar l'any 2009