Una audiència pública resol els dubtes sobre els nous serveis de l'ABS Ocata

Última revisió 07-09-2018 14:18
20/03/2018

L'audiència pública sobre els nous serveis de l'ABS Ocata –el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS), que va tenir lloc el 19 de març a la tarda, va iniciar-se amb l'exposició dels motius per part de la persona peticionària, Juan Antonio González, veí del Masnou. Amb la intenció d'aclarir els dubtes que es plantegessin, a la sessió hi van assistir membres del Govern municipal, del Consorci Sanitari del Maresme, de l'Institut Català de la Salut (ICS), de la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat, de l'Atenció Primària al Maresme i Barcelonès Nord, i dels centres d'atenció primària (CAP) del Masnou i Ocata. També, com a públic, hi havia una quinzena de veïns i veïnes.

Audiència pública sobre els nous serveis de l'ABS OcataJuan Antonio González va exposar les principals raons que havien motivat la demanda d'aquesta audiència pública. La primera, conèixer els criteris pels quals s'havia decidit ubicar aquests nous serveis a l'ABS d'Ocata i, la segona, les carències per la manca de recursos que, al seu parer, tenia aquest centre sanitari, com la falta d'un servei de pediatria. Amb tot, González va aclarir que la preocupació veïnal era “saber si la implantació d'aquests nous serveis tindrien un impacte al barri” i, en aquest sentit, va agrair la comissió de seguiment creada així com la predisposició de l'Ajuntament a dialogar i resoldre tots els dubtes. El veí també va aclarir que la inquietud veïnal era gran, per la recollida de 1.364 firmes en contra de la implantació dels serveis, però també va reconèixer que “havíem estat un grup nodrit de veïns que ara s'havia anat diluint” en saber que “no era ni una narcosala ni un centre de venipunció”.

Les preguntes de González van ser contestades pels experts dels diferents organismes presents a la taula. Josep Cañete, director de l'àmbit de salut mental del Consorci Sanitari del Maresme, va parlar dels dos principals motius que havien pesat a l'hora d'ubicar els serveis aquí: la distància pròpia de la configuració de la comarca que feia que la població del Baix Maresme quedés més allunyada del centre existent a Mataró i la ja existència del Centre de Salut Mental d'Adults. “La ubicació dels serveis de salut mental i d'atenció a les drogodependències en un mateix espai és una forma interessant de potenciació per a un treball conjunt”, va afirmar. Pel que fa a la demanda del servei de pediatria, la directora de l'ICS, Candela Calle, va dir que “aquest territori està ben dotat quant a serveis sanitaris, i està per sobre de les ràtios mitjanes de tot Catalunya”, a la qual cosa Joaquim Verdaguer, director d'Atenció Primària Maresme - Barcelonès Nord, va afegir que “per eficiència del sistema, i sostenibilitat i qualitat dels serveis s'havien agrupat els professionals de pediatria en un mateix centre”, per oferir una millor disponibilitat horària.

També va prendre la paraula Xavier Majó, metge de la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut, que va recordar l'escenari dels anys noranta “que ha quedat en la memòria històrica dels barris en què es va patir molt” per confirmar que “no té res a veure amb l'escenari actual, on la principal addicció és a l'alcohol i l'heroïna i representa un 10%”. Majó va afirmar que havien obert centres al costat de parcs, d'equipaments esportius i d'escoles, i que la conflictivitat no existia perquè l'escenari i els recursos eren diferents.

Els professionals sanitaris van contestar totes les preguntes del públic assistent, la majoria no relacionades amb el tema que havia motivat l'audiència publica i en referència a altres serveis, com els de psicologia, el d'ecografies de parts toves, cures pal·liatives o urgències. També es va preguntar sobre la prevenció de les addiccions, quan Maria Viózquez, directora dels CAP Masnou-Ocata, va esmentar les accions preventives, “com el Programa salut i escola, gràcies al qual una infermera visita de forma setmanal els instituts del municipi”.

Audiència pública sobre els nous serveis de l'ABS OcataL'alcalde va tancar la trobada fent una valoració positiva de totes les reunions i visites que havia generat aquesta controvèrsia, i va dir que havia servit “per conèixer millor com funcionen els serveis sociosanitaris que tenim a prop”. En aquest sentit, Albert Alfaro, regidor de Salut Pública, que havia fet una cronologia dels fets a l'inici de l'acte, va recordar les quatre declaracions institucionals presentades pels diferents grups polítics al Ple de la setmana passada i va recordar que “veiem aquests nous serveis com una oportunitat de crear noves sinergies que permetin unes millors polítiques de detecció i prevenció de les noves addiccions”.

A la taula també hi havia Sílvia Folch, primera tinenta d'alcalde i regidora d'Ensenyament, i Laia Gasulla, tècnica de la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut. Van excusar la seva absència Aurora Dueñas, directora del Servei del CatSalut Maresme - Barcelonès Nord, i Ramon Cunillera, gerent del Consorci Sanitari del Maresme.

Entre el públic també hi havia regidors dels grups municipals d'ERC-AM-MES, PDeCAT- Unió, CUP-PA i ICV-EUiA.

Audiència pública sobre els nous serveis de l'ABS Ocata
Audiència pública sobre els nous serveis de l'ABS Ocata