S'incrementa la neteja i desinfecció dels espais públics

Última revisió 30-03-2020 09:43
25/03/2020

Les mesures de contenció per evitar la propagació del coronavirus requereixen reforçar els programes de neteja i desinfecció que l’Ajuntament té instaurats habitualment. D’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, el Masnou ha augmentat la neteja i desinfecció en espais on hi ha més circulació de persones perquè hi ha més risc d'exposició i transmissió del virus.

Els equipaments municipals oberts, les zones de vianants, les properes a establiments d'alimentació i centres sanitaris, les baranes, els passos soterrats i els accessos a les estacions de Renfe, les marquesines, els contenidors i d’altres espais i elements del municipi es netegen cada dia, i diverses vegades en molts dels casos.

Les tasques de neteja es fan, a partir d’avui, amb hipoclorit de sodi, un ingredient actiu que es considera eficaç per a la desinfecció. Per dur-les a terme, s’utilitza una màquina aigualejadora i una furgoneta hidronetejadora, i dos operaris desinfecten amb motxilles els contenidors soterrats. També es duu a terme, cada dia, una desinfecció manual amb dosificadors en esprai a l’hora de retirar les bosses de les papereres i netejar els passamans o les botoneres d’arreu del poble.

La neteja i desinfecció abans i després del mercat setmanal també està prevista. Es recorda que el mercat és obert només per a parades de productes alimentaris, en ser considerats de primera necessitat.

A més, s’ha establert un servei de repàs dinàmic, que estarà actiu els matins i les tardes de tots els dies de la setmana per encarregar-se de retirar els desbordaments i abandonaments de la via pública.

L’escombrada mecànica, un servei habitual al municipi, actua també com a servei de suport durant la situació actual.