Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local, el 15 de juny

Última revisió 07-09-2018 14:17
14/06/2017

La propera sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local que es farà el dia 15 de juny de 2017, a les 18 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL

1. Resolució recurs de reposició expedient sancionador X2016003701 per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.

Podeu llegir el text de les propostes aquí.