Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local del dia 25 de gener

Última revisió 07-09-2018 14:18
24/01/2018

Es convoca la sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local que es farà el dia 25 de gener de 2018, a les 13.25 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL

1. Resolució de l'expedient sancionador X2017005095 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Vegeu la relació de propostes