Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local del dia 21 de setembre

Última revisió 07-09-2018 14:18
21/09/2017

La propera sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local es farà el dia 21 de setembre de 2017, a les 18 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL


1. Resolució de l'expedient sancionador per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Podeu llegir el text de la proposta aquí.