Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local del dia 20 de desembre

Última revisió 07-09-2018 14:18
20/12/2017

Es convoca la sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local que es farà el dia 20 de desembre de 2017, a les 18 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL


1. Resolució expedient sancionador X2017000520 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2. Resolució expedient sancionador X2017003102 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
3. Resolució expedient sancionador X2017004412 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Vegeu la relació de propostes