Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local del dia 16 de novembre

Última revisió 07-09-2018 14:18
15/11/2017

Es convoca la sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local que es farà el dia 16 de novembre de 2017, a les 18 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL

1. Resolució de l'expedient sancionador X2017001727 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2. Resolució expedient sancionador X2017002996 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Vegeu la relació de propostes.