Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local del dia 15 de febrer

Última revisió 07-09-2018 14:18
14/02/2018

Es convoca la sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local que es farà el dia 15 de febrer de 2018, a les 13.25 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL

1. Expedient sancionador X2017004657 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

2. Establiment del preu públic 11 per la prestació de serveis i infraestructures bàsiques per a fires organitzades per l'Ajuntament del Masnou fora del domini públic municipal.

Vegeu la relació de propostes.