Reunió del Consell de la Vila per debatre principalment sobre la proposta de Pressupost municipal 2018

Última revisió 07-09-2018 14:18
06/10/2017

El Consell de la Vila, el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu, es va reunir, en sessió ordinària, ahir, dijous 5 d’octubre, a les 19 h, a la segona planta de Can Malet. Durant la sessió, d’acord amb els punts que preveia l’ordre del dia, l’Equip de Govern va informar i debatre amb els assistents sobre la proposta de Pressupost municipal 2018, entre d’altres informacions, com el pacte de civisme, el reglament del Consell i el seguiment del Pla de participació ciutadana. Una de les novetats de la trobada va ser el canvi de format, que agrupava els assistents en taules que formaven una rodona per aconseguir un ambient més distès, còmode i proper.

Pel que fa al primer punt, la proposta de Pressupost municipal 2018, l’alcalde i president del Consell, Jaume Oliveras, va fer una breu introducció per informar dels punts clau del Pressupost. Oliveras va explicar que es tractava d’un Pressupost continuista, que patia un lleuger augment per fer front a despeses que no s’havien previst anteriorment i que eren necessàries, com per exemple, el manteniment de nous equipaments, la neteja del parc de Vallmora o alguna activitat de Cultura que requeria més pressupost. Tanmateix, va destacar que es començaven a notar les polítiques d’estalvi energètic aplicades, entre d’altres mesures que ajudaven a reduir la despesa.

A continuació l’alcalde va cedir la paraula al gerent de l’Ajuntament, Alexandre Álvarez, perquè informés amb més profunditat sobre les diferents partides del Pressupost. Álvarez va parlar de contenció de despesa; va afirmar que no s’augmentaria la pressió fiscal i que, alhora, es mantindria la capacitat inversora iniciada el 2015 sempre mantenint una tendència prudent, amb la proposta de 2.523.800,00 euros. El Pressupost proposat per al 2018 és de 24.614.740 euros i suposa un increment de l’1,74% respecte al Pressupost de l’any anterior. Pel que fa a les inversions, es van destacar els 500.000 euros previstos al Pla de xoc de voreres i calçades, uns altres 500.000 euros destinats a la segona fase del carrer de Roger de Flor, la millora dels equipaments educatius (150.000 euros), i la continuació del parc de Vallmora (100.000 euros). Però, segons la informació presentada, l’increment més destacat és el corresponent a la Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge, que supera el mig milió d’euros, destinats a serveis bàsics com la neteja viària i la recollida d’escombraries, el manteniment de la via pública i el funcionament dels equipaments, així com també a la revisió de la riera d’Alella quatre cops l’any. També destaca l’augment de recursos per a polítiques d’habitatge, que creixen un 94,95%. En general, es doten de més pressupost de despeses corrents la majoria de les regidories de l’Àrea de Comunitat i Persones: Acció Social, Cultura, Ensenyament, Esports, Joventut, Salut Pública i Consum, etc. A més, es reforcen, finalment, els pressupostos de Seguretat Ciutadana i de Promoció Econòmica.

A continuació, es va parlar sobre el pacte de civisme. L’alcalde va fer un repàs de la detecció de les problemàtiques (els excrements de gossos, la proliferació de grafits, l’abandonament de mobles vells i el desbordament de contenidors, etc.), així com de les mesures que s’estan aplicant per corregir-les, i es van enumerar les ordenances i l'aplicació de les sancions previstes en cadascuna: ordenança de civisme i convivència ciutadana, de tinença d’animals de companyia, de recollida, transport i tractament de residus (pendent d’actualitzar), de begudes alcohòliques, i cànnabis. En aquest sentit, l’alcalde va insistir en l’esforç municipal per aconseguir millores i va recordar que s’havia augmentat en un dia la recollida selectiva, que s’havia incrementat la jornada de la brigada de manteniment, i també l’equip de la brigada amb la incorporació de persones provinents de plans d’ocupació.

El punt més controvertit va ser la proposta de modificació del reglament del Consell de la Vila, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el 19 de març de 2015. Entre les modificacions, que persegueixen matisar alguns contrasentits formals, hi ha una modificació que afecta els membres del Consell de la Vila, que proposa limitar la representació dels grups municipals a persones de fora la corporació, és a dir, que no siguin regidors del consistori, amb l’objectiu de potenciar un fòrum més ciutadà que no pas polític, procurant evitar una excessiva formalitat i rigidesa en les formes, tot fugint de dinàmiques més pròpies d’un Ple. Per rebatre-ho, Màxim Fàbregas, del Grup ICV-EUiA-E, va prendre la paraula per exposar que no hi estava d’acord. La modificació presentada ofereix propostes per millorar el funcionament del Consell, com la reducció del temps d’espera per a l’obtenció del quòrum necessari de mitja hora a quinze minuts, o l’objectiu de potenciar el paper dels representants de la ciutadania a títol individual, afavorint la seva presència efectiva a les sessions del Consell: escollits entre un llistat de ciutadans i ciutadanes que hagin manifestat prèviament la seva voluntat de participar-hi. En tot cas, l’alcalde va explicar que la modificació del reglament proposada haurà de passar en primer lloc per una Comissió Informativa i, en segon lloc, pel Ple municipal, i que, per tant, “hi hauria temps per dialogar-ho en un altre àmbit”.

Per finalitzar, l’alcalde va donar una visió global de l’estat del Pla de participació ciutadana, tot posant de relleu el bon funcionament del Consell d’Infants o la dificultat per trobar una persona perquè exerceixi de defensor de la ciutadania. També es va explicar que l’obra de l’equipament Els Vienesos estava molt avançada i que s’estava treballant en l’equipament del joves previst al port, entre d’altres punts. Noemí Condeminas, primera tinenta d’alcalde i sotspresidenta del Consell, va aprofitar per explicar als assistents que el dilluns dia 2 d’octubre s’havia posat en marxa el Centre de Distribució d’Aliments (CDA), que estava previst que s'inaugurés ben aviat, i va recordar als assistents que, si algú s’animava a fer de voluntari, tenia les portes obertes.

Presentació del pressupost 2018 als consell de la vila
Presentació del pressupost 2018 als consell de la vila