Reubicació de dotze places de la zona blava del carrer de Pere Grau al carrer de Navarra, entre el passeig de Romà Fabra i el carrer de Roger de Flor

Última revisió 07-09-2018 14:18
26/01/2018

El 21 de novembre de 2017, la Comissió de Via Pública de l’Ajuntament del Masnou va acordar reubicar dotze places de zona blava dels carrers de Pere Grau i de Sant Felip al carrer de Navarra, en el tram del costat de mar situat entre els carrers de Romà Fabra i de Roger de Flor.

El motiu del trasllat de les places han estat les obres de reurbanització del tram inferior del carrer de Doctor Agell, entre els carrers dels Mestres Villà i el passeig de Prat de la Riba, iniciades el 16 d’octubre de 2017. Aquestes obres també afecten els carrers de Cuba i el primer tram del carrer de Pere Grau (entre els carrers dels Capitans Comellas i del Doctor Josep Agell).

En concret, les obres de conversió en zona de vianants d’aquest entorn provocaran la pèrdua de vuit places d’estacionament de la zona blava del carrer de Pere Grau. A més, la implantació de dues places per a persones amb problemes de mobilitat, i la reubicació d’una plaça per a l’Oficina de Benestar Social i d’una plaça del servei d’urgències de la farmàcia del passeig de Prat de la Riba han comportat la pèrdua de quatre places més del carrer de Sant Felip.

Per tal de mantenir el nombre de places de zona blava i així donar servei al petit comerç de dins la trama urbana, la Comissió de Via Pública ha considerat necessari reubicar aquestes places al carrer de Navarra, entre els carrers de Romà Fabra i de Roger de Flor, costat de mar, on es concentra una activitat comercial important, i, per tant, cal la rotació de vehicles a través d’estacionament regulat.

El canvi d’ubicació no suposa, doncs, cap augment de les places de zona blava al Masnou.