Prohibit el bany a l'altura de la caseta de la Creu Roja

Última revisió 07-09-2018 14:17
28/04/2017

Segons informa l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua), el passat 26 d'abril es va produir un trencament a l'emissari submarí de la depuradora, que ha provocat fuites d'aigües residuals a 50 m aproximadament de la costa del Masnou.

L'emissari submarí malmès és concretament el de la riera de Teià, i l'ACA preveu reparar-lo durant la setmana del 8 de maig. En conseqüència, l'Ajuntament prohibeix el bany a la zona afectada i hi restringeix l'accés amb tanques, 200 metres al llarg. No es permetrà el bany fins 72 hores després que s'hagi realitzat l'arranjament de l'emissari.