Millores al clavegueram

Última revisió 07-09-2018 14:18
18/07/2017

Aquest matí l’Ajuntament ha finalitzat la instal·lació de tres sifons al carrer de la Mare de Déu de Montserrat, un per a cada reixa de recollida d’aigües pluvials. Aquesta mesura és molt útil per a aquells carrers que disposen d’un col·lector unitari, en lloc de dos separats: un per a aigües residuals de les finques veïnes, i un altre per l’aigua de la pluja. D’aquest manera s’evita la sortida d’olors de la xarxa de clavegueram.

El cost per la construcció de tres sifons és de 3528,36 euros, iva inclòs, i l’ empresa Camilo Fernández, SL ha estat l’encarregada d’instal·lar-los. Els treballs han durant dos dies en total.