Millora de la seguretat a la cruïlla de l'avinguda de Cusí i Furtunet amb el carrer de Califòrnia

Última revisió 07-09-2018 14:18
01/02/2018

El nou semàfor a la cruïlla de la carretera BV-5026 (avinguda de Cusí i Furtunet) amb el carrer de Califòrnia del Masnou ja està en marxa (en període de proves) i és la darrera actuació emmarcada dins les diverses intervencions de millora de la seguretat viària en aquest punt, per on passen diàriament gairebé cinc mil vehicles. El divendres 1 de desembre, l'alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor de Mobilitat, Quim Fàbregas, van visitar aquesta actuació, que ha estat cofinançada per l'Ajuntament i la Diputació i té un cost de 49.358 euros (4.409 euros dels quals, finançats per l'Ajuntament del Masnou).

El grup semafòric instal·lat regula el trànsit de vehicles i vianants segons la demanda, de manera que, en funció dels vehicles que vinguin pel carrer de Califòrnia, pot donar més temps a la fase verda, i igual succeeix en el cas del que hi ha a l'avinguda de Cusí i Fortunet. Els vianants també poden prémer els polsadors que hi ha en els semàfors per demanar el verd.

A més de la semaforització de tota la cruïlla, també s'hi ha implementat un nou pas de vianants, s'ha augmentat l'espai per a vianants amb la construcció d'unes orelles al carrer de Califòrnia i s'han apropat el pas de vianants i el semàfor existent en aquest punt. També s'han rebaixat les voreres per fer-les accessible per a persones amb problemes de mobilitat i s'han col·locat panots que permeten a les persones invidents saber on són els passos de vianants. Amb aquestes intervencions, també s'incrementa la seguretat viària del camí escolar que es troba segregat amb pilones al carrer de Califòrnia, utilitzat especialment per alumnes dels centres educatius propers: l'escola Bergantí i l'institut Maremar.

Per finalitzar la millora de la seguretat per als vianants que volen creuar l'antiga carretera de Teià, només manca la construcció d'un nou pas de vianants adaptat a l'encreuament de l'avinguda de Cusí i Furtunet amb el carrer de Fra Juníper Serra. Les obres d'aquesta actuació les executarà la Diputació de Barcelona i està previst que s'iniciïn a principis del mes de gener.