L'estació d'Ocata tindrà una millor accessibilitat

Última revisió 07-09-2018 14:18
13/03/2018

Fa prop d'un any que l'Ajuntament està en contacte amb RENFE a fi de signar un conveni que permetrà fer millores en l'accessibilitat de l'estació d'Ocata. La signatura d'aquest conveni, que és previst que es dugui a terme properament, respon a la voluntat d'ambdues parts de millorar les instal·lacions ferroviàries d'aquesta estació del Masnou.

Les obres tenen per objectiu la centralització de l'accés a l'estació en un únic vestíbul soterrat sota les vies i complir, tant en els recorreguts interns fins a les andanes com en els accessos exteriors, la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

Les obres projectades suposaran la modificació de la trajectòria del pas soterrat cap a la platja i el trasllat de diferents elements de mobiliari urbà per dotar l'estació d'Ocata, el passeig Marítim i la platja d'uns accessos que compleixin la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.