L'Ajuntament contracta l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona per a la modernització i remodelació del Mercat Municipal del Masnou

Última revisió 07-09-2018 14:18
16/03/2018

L'Ajuntament del Masnou ha signat un contracte amb l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), organisme autònom constituït per l’Ajuntament de Barcelona que gestiona i administra els mercats municipals zonals i especials de la ciutat de Barcelona i elabora estudis tecnicocomercials que li encomanen altres administracions, persones o entitats privades.

Per un import de 14.520 euros, IVA inclòs, l’IMMB posarà a disposició de l’Ajuntament del Masnou la seva estructura professional per col·laborar en la presa de decisions tècniques i comercials que corresponguin al projecte de reordenació del Mercat Municipal del Masnou. El contracte té una vigència d’un any.

D’una banda, l’IMMB assessorarà l'equip tècnic de l’Ajuntament del Masnou en el projecte de reordenació comercial del Mercat Municipal i en la redacció dels plecs per a la contractació de les obres de remodelació que se’n puguin derivar. També s’encarregarà de la interlocució individualitzada amb les persones titulars de les concessions administratives del mercat, i de manera més específica, amb aquelles que estiguin afectades pel desenvolupament del projecte. A més, es farà càrrec de la interlocució amb l'Associació de Comerciants del Mercat mentre duri el projecte. Finalment, oferirà assessorament i assistència a les juntes de venedors, i organitzarà, si escau, visites guiades a equipaments ja remodelats de Barcelona.

bàner web IMMB
bàner web IMMB