La seguretat dels vianants i l‘ accessibilitat, objectius de les últimes actuacions

Última revisió 07-09-2018 14:18
28/06/2017

L’Ajuntament del Masnou ha dut a terme durant les últimes dues setmanes diferents actuacions a l’espai viari, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels vianants i l'accessibilitat al transport urbà. En total s’han executat quatre actuacions en diferents punts del municipi: al carrer de Pollacra Goleta Constança, al carrer de Josep Estrada, a l’ avinguda de Joan XXIII, i a l’encreuament del carrer de Joan Llampallas, amb el carrer de Pintor Fortuny.

En concret, s’ han instal·lat pilones, per reduir l’amplada del creuament del carrer de Pollacra Goleta Constança, amb el carrer de les Guilleries (costat muntanya), amb la finalitat de reduir la velocitat dels vehicles que hi transiten. També s’hi ha instal·lat senyalització horitzontal de velocitat màxima de 20 Km/h.

Una altra de les actuacions ha consistit en la instal·lació de coixí berlinès per reduir la velocitat dels vehicles al carrer de Josep Estrada, protegint així el pas de vianants, que està ubicat a l’entrada de la llar d’infants.

Actuacions a la via pública 2017-2També s’han eliminat dues places d’estacionament al costat de la parada de l’autobús urbà del costat del cementiri, és a dir, de la parada de Joan XXIII. D’aquest manera, es vol facilitar que el transport s’apropi a la vorera, en les diferents parades, per facilitar-ne l’accés i la baixada als usuaris.

Per últim, s’ha canviat la ubicació d’un pas de vianants per millorar la visibilitat de l’encreuament dels carrers de Joan Llampallas, amb el carrer de Pintor Fortuny. El canvi també ha facilitat un itinerari més rectilini als vianants.

Actuacions a la via pública 2017 1
Actuacions a la via pública 2017 1