Ja es pot sol·licitar la bonificació de la taxa d'escombraries domiciliàries

Última revisió 10-01-2019 10:14
08/01/2019

Del 7 de gener al 28 de febrer, es pot sol·licitar la bonificació de la taxa d'escombraries domiciliàries per al 2019. Aquest ajut s’adreça a aquelles persones que reuneixin els requisits establerts a l'Ordenança fiscal reguladora, i equival a la totalitat o al 50% de la taxa d'escombraries. Per sol·licitar-lo, cal emplenar l'imprès corresponent, al qual s'ha d’adjuntar la documentació necessària, i s'ha de presentar al Registre general, a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de Roger de Flor, 23), en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i els dijous de 16 a 19 h. Si no es fa dins d'aquest període, es perd el dret a la bonificació.


Trobareu més informació i documentació sobre aquest tràmit a la seu electrònica de l'Ajuntament.