Finalitzada la reparació de totes les voreres previstes al 'Pla de xoc de voreres i calçades 2016' al Masnou

Última revisió 07-09-2018 14:18
01/09/2017

Ja han finalitzat les obres del Pla de xoc de voreres i calçades 2016, que té com a objectiu la millora del paviment i les voreres de diversos carrers del Masnou. Una primera fase, que es va portar a terme durant el mes de gener, va consistir en el reasfaltatge de les calçades de diversos carrers i restava pendent la reparació de les voreres, que ha finalitzat aquesta setmana. La segona fase consistia en la reparació d’aproximadament uns 9000 m2 de voreres. L’adjudicació del contracte dels treballs de la segona fase ha estat de 208.993,74 euros IVA inclòs a l’empresa Elèctrica del Cadí, SL, i finalment les feines s’han dut a terme en sis mesos. En aquests moments, l’Ajuntament ja està treballant el Pla per al 2017, amb l’objectiu de continuar posant al dia els carrers i les calçades del municipi.

Respecte a la segona fase, del Pla de xoc, que es concentrava en la reparació de les voreres i que va començar el dia 8 de març, inicialment es preveia que els treballs de millora dels diversos carrers que engloba el Pla s’executessin en un termini de tres mesos. Finalment, les obres han trigat una mica més a causa de diversos motius, entre els quals hi ha l’endarreriment en l’obtenció dels permisos de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per fer els treballs al carrer de Jacint Verdaguer (N-II) i Amadeu I. D’altra banda, l’empresa contractada, Elèctrica del Cadí, adjudicatària del contracte, no ha posat prou recursos en moments puntuals per executar el projecte en el termini previst inicialment.

El projecte del Pla de xoc de reparació de voreres del 2016 ha permès fer actuacions de millora en els carrers del Meridià, de la Mare de Déu de Núria, de Tarragona, de Reus, de Josep Estrada, de Ciutat Vila Jardí, de Joan Maragall, del Capità Mirambell (parcialment, la part restant s’executarà properament), de Lluís Millet, d’Amadeu I, de Mossèn Jacint Verdaguer, d’Almeria, de la plaça de la Vila de Madrid i de l'avinguda de Joan XXIII. Algunes d'aquestes voreres presentaven un desgast del dibuix del panot i d'altres estaven malmeses pel creixement de les arrels dels arbres. En aquests casos, s’ha fet un sanejament de les arrels i s'hi ha posat una base de formigó sobre la qual s’han col·locat els panots.


En carrers com el d'Amadeu I i Jacint Verdaguer, les millores han comportat afectacions a la mobilitat dels vianants, mentre que, en d'altres, com a l'avinguda de Joan XXIII, l’actuació ha afectat la circulació rodada, l'aparcament i les entrades i sortides de guals, per la qual cosa l’Ajuntament agraeix la comprensió de la ciutadania.

L’Ajuntament fa una valoració negativa de l’execució de les obres per part de l’empresa adjudicatària, a la qual ha hagut de requerir diverses vegades que millorés la seva actuació pel que fa a la neteja, com és el cas de l'avinguda de Joan XXIII, i dels carrers d'Amadeu I i Jacint Verdaguer, així com pel que fa a l’acumulació de runa i materials que obstaculitzaven el pas.

En aquests moments s’està treballant en el Pla de xoc de voreres i calçades al Masnou per a l’any 2017. Properament es publicarà el llistat de carrers on hi ha prevista una millora i el calendari aproximat. L’import total previst en el Pressupost destinat a aquest Pla per al 2017 és de 500.000 euros.